|joi, septembrie 29, 2022
  • Follow Us!

Până la 31 martie, toate dosarele pentru locuinţe sociale vor fi actualizate 

Până la 31 martie, toate dosarele pentru locuinţe sociale vor fi actualizate

În vederea punerii în aplicare a HCL nr. 23/2013 privind actualizarea criteriilor de acordare a locuinţelor sociale, viceprimarul Gheorghe Ioniţă, preşedintele comisiei sociale, a cerut ca toate dosarele întocmite şi depuse până la data de 31 decembrie 2012 să fie actualizate, termenul de finalizare a acestei sarcini fiind stabilit la 31.03.2013. Ca urmare, solicitanţii de locuinţe sociale – titulari ai dosarelor aflate în evidenţa Serviciului Fond Locativ sunt invitaţi să-şi actualizeze toate documentele doveditoare de încadrare în criteriile aprobate. Dosarele care nu vor fi reactualizate în termenul menţionat nu vor fi luate în analiză şi vor fi respinse.

Leave a Response