|marți, septembrie 26, 2023
  • Follow Us!

APIA sprijină beneficiarii Măsurii 215 ÔÇô Plăţi privind bunăstarea animalelor ÔÇô porcine 

APIA sprijină beneficiarii Măsurii 215 ÔÇô Plăţi privind bunăstarea animalelor ÔÇô porcine

Agen╚øia de Plă╚øi ╚Öi Interven╚øie pentru Agricultură (APIA) informează că a încheiat actele adi╚øionale la conven╚øiile privind finan╚øarea capitalului de lucru pentru desfă╚Öurarea activită╚øilor curente de către beneficiarii Măsurii 215 ÔÇô Plă╚øi privind bunăstarea animalelor ÔÇô porcine.

Potrivit acestor acte adi╚øionale, APIA emite, la cererea solicitantului, a doua confirmare scrisă ÔÇô adeverin╚øa – prin care se atestă că acesta a depus cerere de ajutor pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor ╚Öi, de asemenea, este confirmată suma reprezentând 25% din valoarea sprijinul solicitat, cu condi╚øia ca valoarea primei adeverin╚øe eliberate să fie acoperită de valoarea decontului justificativ depus.

Agen╚øia a încheiat acte adi╚øionale cu următoarele banci: CEC BANK S.A, Raiffeisen Bank, Banca Română pentru Dezvoltare, OTP Bank, Unicredit ╚Üiriac, Banca Comercială Română, Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop, Banca Comercială Carpatica, Banc Post, Piraeus Bank Romania S.A., Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania, Agricover IFN S.A..

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. ╚Öi Fondul Na╚øional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici ╚Öi Mijlocii garantează 80% din valoarea creditului contractat de fermier.

Menţionăm că Banca (creditorul) are dreptul de a impune, pe lângă o serie de adeverinţe/acte doveditoare necesare dosarului, propriile condiţii de creditare, stabilite de către Creditor şi aprobate de către Banca Naţională a României. Aici sunt incluse şi garanţii pe care Creditorul le poate solicita din partea Beneficiarului (fermierului).

Directorul executiv al APIA Vâlcea, Adrian Pintea, a declarat: “Reafirmăm recomandarea adresată potenţialilor beneficiari să îşi aleagă Creditorul numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare bancă (creditoare), pentru a obţine condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei sale.ÔÇ£

Leave a Response