|marți, septembrie 26, 2023
  • Follow Us!

Brutării din Rm. Vâlcea, Orleşti, Ștefăneşti şi Păuşeşti Măglaşi, descoperite ca focare de mizerie 

• În urma unui control sub coordonarea Prefecturii Vâlcea,

Brutării din Rm. Vâlcea, Orleşti, Ștefăneşti şi Păuşeşti Măglaşi, descoperite ca focare de mizerie

În baza Ordinului de Prefect nr. 64/4 februarie 2013, a fost continuată verificarea unităţilor care produc şi comercializează produse de panificaţie din municipiul Râmnicu Vâlcea şi comunele Orleşti, Ștefăneşti şi Păuşeşti Măglaşi, cu respectarea tematicii de control care prevede verificarea condiţiilor igienico-sanitare, a normelor de igienă sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi protecţiei consumatorului. Echipa de control a verificat respectarea condiţiilor igienico-sanitare şi protecţiei consumatorului în 8 unităţi care produc şi comercializează produse de panificaţie, respectiv: trei unităţi care produc pâine şi alte produse de panificaţie, de tip brutărie, în municipiul Râmnicu Vâlcea, dintre care o unitate a fost sancţionată sub formă de amendă în cuantum de 1.000 lei, o unitate a fost sancţionată cu avertisment iar o unitate nu a fost sancţionată; două unităţi care produc pâine şi alte produse de panificaţie, de tip brutărie şi patiserie, în comuna Orleşti, dintre care o unitate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 1.000 lei, iar o unitate a fost sancţionată contravenţional sub formă de avertisment; o unitate care produce pâine şi alte produse de panificaţie, de tip brutărie şi patiserie, în comuna Ștefăneşti, care a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 2.000 lei;

două unităţi care produc pâine şi alte produse de panificaţie, de tip brutărie şi patiserie, în comuna Păuşeşti Măglaşi, dintre care o unitate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 3.000 lei iar o unitate a fost sancţionată contravenţional sub formă de avertisment. Sancţiunile au fost acordate pentru: neefectuarea operaţiunilor de curăţenie sau dezinfecţie a locurilor de muncă, utilajelor, ustensilelor, suprafeţelor de lucru şi a ambalajelor în condiţiile stabilite de normele igienico-sanitare în vigoare; neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare şi de revizie a instalaţiilor şi utilajelor, precum şi a lucrărilor de recondiţionare şi de reparare a clădirilor unităţilor alimentare; consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate;

producătorul trebuie să informeze despre denumirea produsului, denumirea sau marca producătorului, cantitatea şi, după caz, termenul de valabilitate sau data de minimă durabilitate sau data limită de consum, data durabilităţii minimale, durata medie de utilizare, principalele caracteristici tehnice şi calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, transport, depozitare, conservare sau păstrare, despre contraindicaţii. Un bilanţ al acţiunilor de verificare în perioada 12 februarie 2013 – 22 februarie 2013, pe această temă, se prezintă astfel: număr societăţi verificate – 13, număr societăţi sancţionate contravenţional cu amendă – 7 (10.400 lei), număr societăţi sancţionate contravenţional cu avertisment – 7; număr societăţi nesancţionate contravenţional – una.

Leave a Response