|joi, februarie 9, 2023
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va garanta cu veniturile proprii creditul de 33,1 milioane lei contractat de la CEC Bank 

datorii

Luni, 30 septembrie, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat garantarea liniei de credit în valoare de 33,15 milioane de lei, după cum urmează: 23,65 milioane de lei pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes public judeţean, cu finanţare din fonduri externe nerambursabile; 9,5 milioane de lei pentru realizarea obiectivului de investiţii de interes public judeţean „Reabilitare şi modernizare DJ 643 limită judeţ Olt – Laloşu – Făureşti – Găneşti” cu finanţare integrală din bugetul propriu al judeţului Vâlcea. Garantarea liniei de credit se va face prin veniturile proprii, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 39 din 29 martie 2013 s-a aprobat contractarea unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit în sumă de 33,15 milioane de lei, pe termen de 12 luni, pentru realizarea unor investiţii de interes public judeţean cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, din care: 23,65 milioane de lei pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public judeţean, cu finanţare din fonduri externe nerambursabile; 9,5 milioane de lei pentru realizarea obiectivului de investiţii de interes public judeţean „Reabilitare şi modernizare DJ 643 limită judeţ Olt – Laloşu – Făureşti – Găneşti” cu finanţare integrală din bugetul propriu al judeţului Vâlcea. În urma desfăşurării procedurii de achiziţie publică, ofertantul declarat câştigător pentru ambele proceduri a fost societatea bancară CEC Bank. Până la această dată, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice a avizat favorabil, în baza Hotărârii nr. 3267 din 8 august 2013, contractarea de către judeţul Vâlcea a unei finanţări rambursabile în valoare de 22,45 milioane de lei pentru realizarea de investiţii publice de interes public judeţean finanţate din fonduri externe nerambursabile, pentru care sunt semnate în prezent contractele de finanţare. Pentru suma de 9,5 milioane de lei, necesară realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 643 limită judeţ Olt – Laloşu – Făureşti – Găneşti”, comisia nu a comunicat CJ Vâlcea până la această dată avizul, întrucât limita anuală privind finanţările rambursablie pe anul 2013 în sumă de 800 milioane de lei a fost utilizată integral pentru contractarea de către autorităţile administraţiei publice locale de împrumuturi din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului, potrivit OUG nr. 3/2013. Urmează ca pe măsură ce vor fi îndeplinite condiţiile legale, comisia să avizeze contractarea creditului în integralitate. Prin adresa nr. 16429 din 23 septembrie 2013 CEC Bank Sucursala Râmnicu Vâlcea a solicitat emiterea unei hotărâri privind garantarea finanţării rambursabile aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 39 din 29 martie 2013. Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, împrumuturile contractate de autorităţile publice locale pot fi garantate de către acestea prin veniturile proprii. Ca urmare, CJ Vâlcea a decis garantarea împrumutului contractat în valoare totală de 33,15 milioane de lei cu veniturile proprii, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit.
(Petre Coman)

Leave a Response