|joi, februarie 9, 2023
  • Follow Us!

În Bălceştiul, păstorit de primarul Ion Curelaru, cinematograful… stă să se prăbuşească 

ion-curelaru-25062013

Recent, prefectul Mircea Nadolu, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, a dispus deplasarea unei comisii de specialişti, în oraşul Bălceşti, în data de 1 octombrie 2013, în vederea verificării stării tehnice a imobilului în care a funcţionat cinematograful din această localitate. Acţiunea a fost efectuată urmare solicitărilor autorităţilor locale şi a unui memoriu adresat Instituţiei Prefectului de către un proprietar al unui imobil aflat în vecinătatea cinematografului. Comisia menţionată a fost formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, Compartimentului Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor în Construcţii Vâlcea, Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor – zona Argeş-Vâlcea, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea şi Primăriei oraşului Bălceşti. Din evidenţele Primăriei oraşului Bălceşti, acest imobil a fost realizat în anul 1940 cu destinaţia „cinematograf” cu 200 de locuri şi, începând cu anul 1995, se află în proprietatea Ministerului Culturii şi în administrarea Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor „RomâniaFilm” (RADEF) Bucureşti. Acest imobil nu a mai fost folosit cu destinaţia iniţială de cinematograf şi nici cu o altă folosinţă, din anul 2000, astfel, în timp, sub acţiunea factorilor de mediu a suferit multiple degradări. Comisia deplasată la faţa locului a constatat că imobilul nu mai este racordat la utilităţi (energie electrică, apă, gaz) şi prezintă multiple degradări la nivelul elevaţiei (fisuri şi crăpături), pereţilor (dizlocării a cărămiziilor pereţilor structurali, tencuieli burduşite sau măcinate) şi a acoperişului. De asemenea, au fost afectate şi lucrările de consolidare realizate anterior anului 1989, respectiv un contrafort care are pe ambele laturi exterioare betonul dizlocat şi armătura vizibilă pe o înălţime de circa 20 cm. Având în vedere starea accentuată de degradare, comisia a dispus următoarele măsuri: realizarea, până la data de 1 noiembrie 2013, a unei inspecţii extinse de către o comisie stabilită de către administratorul sau proprietarul clădirii cinematograf (conform obligaţiilor privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor stabilite prin contracte sau protocoale între cele două instituţii), comisie din care vor face parte proiectanţi cu experienţă în domeniul construcţiilor civile, care, funcţie de starea tehnică, vor stabili măsurile de protejare imediate contra accidentelor generate de eventuale desprinderi ale elementelor de faţadă sau acoperiş; realizarea, până la data de 15 noiembrie 2013 de către administratorul sau proprietarul construcţiei cinematograf, a măsurilor de protecţie contra accidentelor şi cele de protejare contra pătrunderii în construcţie, precum şi cele de atenţionare de pericol, stabilite în urma inspecţiei extinse; efectuarea, până la data de 1 martie 2014 de către administratorul sau proprietarul construcţiei cinematograf, a unei expertize tehnice de calitate conform Normativ proiectare antiseismică, indicativ P100/3-2008 de către un expert tehnic atestat MLPAT cerinţa A, domeniul A1, prin care se va stabili şi decizia de intervenţie la construcţie, funcţie de intenţia proprietarului de păstrare sau demolare a construcţiei. Până la realizarea măsurilor mai sus menţionate, imobilul va rămâne în monitorizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Bălceşti.

Leave a Response