|luni, februarie 6, 2023
  • Follow Us!

Anunţ public la solicitarea revizuirii autorizaţiei integrate de mediu – SC AVICARVIL SR 

SC AVICARVIL SRL, cu sediul social în oraş/comuna_Frânceşti, judeţul Vâlcea, a depus documentaţia tehnică în vederea revizuirii autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea(ţile) Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor având o capacitate mai mare de 40.000 :6.6.a.locuri.-Ferma nr.4 Budeşti,com. Budeşti,Jud. Vâlcea,cod CAEN 0147 , în oraş/comuna Budeşti,Sat. Barza ,nr.155, judeţul Vâlcea.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, strada Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea. Eventualele contestaţii şi sugestii legate de activitate se vor depune în scris sub semnatură şi cu datele de identificare la APM VÂLCEA.
Data limita până la care se primesc propuneri şi contestaţii este de 30 zile lucrătoare.
APM Vâlcea nu ia în considerare propuneri şi contestaţii care intervin după acest termen.

Leave a Response