|luni, februarie 6, 2023
  • Follow Us!

Consiliul Local a dat undă verde realizării unui sens giratoriu la intersecţia străzii Timiş cu Calea lui Traian 

Cum-se-marcheaza-si-circula-corect-1024x585

• Investiţie de 136.500 euro

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat luni, 7 octombrie, documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Sistematizarea intersecţiei Bulevardul Calea lui Traian cu strada Timiş prin amenajarea unui sens giratoriu în municipiul Râmnicu Vâlcea”. Astfel, devizului general al acestui obiectiv de investiţii este în valoare de peste 607.100 lei cu TVA, respectiv 136.550 euro, din care partea de construcţii- montaj este de 113.400 euro. Terenul pe care se vor desfăşura lucrările proiectate este situat în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea, în domeniul public al municipiului şi privat (OMV Petrom), conform Certificatului de Urbanism nr. 776/20492/27 iunie 2013 emis de către Primăria Râmnicului. Se va amenaja un sens giratoriu la intersecţia dintre B-dul Calea lui Traian şi strada Timiş, cu următoarele elemente şi caracteristici: raza interioară – 13 m; lăţimea inelului de siguranţă – 1,5 m; lăţimea căii inelare în sensul giratoriu – 1 m; declivitate longitudinală maximă – 4%; panta transversală a căii inelare – 2,5%. Intersecţiile în sens giratoriu prezintă o serie de avantaje: fluidizarea traficului concretizată în reducerea timpilor de aşteptare pentru tranzitarea intersecţiei; creşterea siguranţei în circulaţie prin obligarea conducătorilor auto de a reduce viteza; reducerea urmărilor accidentelor de circulaţie prin reducerea vitezelor, prin unghiurile din care se pot produce coliziunile şi prin egalarea vitezelor vehiculelor care au prioritate cu cele ale vehiculelor care cedează prioritatea; micşorarea costurilor de întreţinere prin eliminarea consumului de energie electrică şi anecesităţii înlocuirii corpurilor de iluminat necesare funcţionării unei intersecţii semaforizate; zonele verzi amenajate pe insula centrală pe insulele de separare şi în perimetrul intersecţiei pot înbunătăţi aspectul general al zonei în care se amplasează o intersecţie în sens giratoriu; se reduc staţionările cu motoarele vehiculelor pornite sau în unele situaţii chiar se elimină ceea ce are o influenţă pozitivă asupra mediului prin reducerea nivelului noxelor emise şi prin reducerea poluării fonice datorată eliminării demarajelor de pe loc; amenajarea unei noi intersecţii implică costuri relativ mici iar durata de viaţă este aproape dublă faţă de intersecţiile semaforizate. Pe axul drumului DN 7, se va monta un parapet din beton prefabricat pentru separarea sensurilor de circulaţie, tip „New Jersey”, pentru direcţionarea circulaţiei dinspre direcţia Sibiu către Piteşti, pe breteaua ce intră în sensul giratoriu şi pentru evitarea unor situaţii confuze ce pot periclita siguranţa circulaţiei. De asemenea, se va monta parapet din beton prefabricat tip „New Jersey” pentru evitarea accesului direct în staţia Petrom din sensul Piteşti – Sibiu cât şi evitarea ieşirii din staţia Petrom pe accesul intrare, către Sibiu, respectiv pentru evitarea încălcării liniei continue. Va fi asigurat iluminatul optim al sensului giratroriu nou creat prin amplasarea unui stâlp cu înălţimea de minim 11 metri pe insula centrală a sensului giratoriu, prevăzut cu braţe către fiecare ramură a intersecţiei şi cu lămpi cu LED. Durata de realizare a investiţiei este estimată la 6 luni ţinând cont de perioada de pregătire a proiectului, inclusiv procedurile de achiziţii publice şi de perioadele nefavorabile din punct de vedere al execuţiei lucrărilor.
(Petre Coman)

Leave a Response