|miercuri, februarie 8, 2023
  • Follow Us!

REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNUI CUTREMUR 

181948-harta-cutremure-1

Păstraţi-vă calmul, NU intraţi în panică;
Dacă sunteţi în interiorul clădirilor:
Rămâneţi pe loc, NU fugiţi pe uşă, NU săriţi pe geam, NU folosiţi scările, deschideţi uşile şi îndepărtaţi-vă de ferestre;
Adăpostiţi-vă sub o masă solidă, o banchetă, perete/grindă de rezistenţă sau sub tocul uşii;
Stingeţi focul, întrerupeţi alimentările cu energie electrică, gaze şi apă;
NU folosiţi sursele de foc/aprindere;
Dacă sunteţi în afara clădirilor:
Depărtaţi-vă de clădiri, stâlpi copaci, treceri peste căi de comunicaţie sau viaducte;
NU fugiţi, NU blocaţi căile de acces, lăsaţi cale liberă maşinilor şi forţelor de intervenţie;
Dacă vă aflaţi într-un autovehicul în mişcare:
Opriţi autovehicul sau deplasaţi-l într-o zonă liberă, departe de clădiri, copaci, treceri peste nivel sau reţele utilitare şi rămâneţi în el;
După oprirea trepidaţiilor porniţi cu grija. Evitaţi podurile sau rampele, care ar putea fi avariate de cutremur.
Ascultaţi, respectaţi şi urmaţi recomandările autorităţilor publice şi serviciilor pentru situaţii de urgenţă.

IMPORTANT !
UN CUTREMUR:
 Poate fi urmat de incendii, explozii sau accidente;
 Poate fi însoţit de inundaţii şi/sau alunecări de teren;
 Poate produce răniri şi pierderi de vieţi omeneşti, distrugeri şi pagube;
 Poate fi urmat de replici care pot fi la fel de severe sau mai puternice decât şocul iniţial.

Leave a Response