|joi, februarie 9, 2023
  • Follow Us!

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a verificat mai multe investiţii de amenajare a cursurilor de apă 

SEDIUABAO

 

În perioada 1-4 iulie 2013 a avut loc vizita misiunii de analiză a Departamentului Tehnic al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, în care au fost verificate lucrarile aferente obiectivului de investitii ,,Regularizare pârâul Frumoasa aval baraj Frumoasa – confluenţă cu râul Olt, judeţul Harghita”. Acest proiect a constat in amenajarea si consolidarea albiei pârâul Frumoasa pe o lungimede 7,34 km si refacerea a 5 podete pe teritoriul comunei Frumoasa din judetul Harghita. La aceasta intalnire de lucru au participat toti factorii implicati in derularea lucrarilor, respectiv reprezentanti ai ordonatorului principal de credite, beneficiarului, proiectantului, constructorului, precum si ai autoritatilor locale, fiind evidentiate efectele sociale si economice ale proiectului si impactul pozitiv asupra factorilor de mediu. Valoarea totala a investitiei este de 7,68 milioane de lei, din care cu finantare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei in cadrul proiectului FP 1579/2006 ,,Investitii prioritare in domeniul gospodaririi apelor” – 6,9 milioane de lei. De asemenea, în perioada 10 iulie-10 septembrie s-a desfasurat actiunea de inspectie tehnica si verificare a modului de realizare a investitiilor si a respectarii documentatiilor tehnice care au stat la baza acestora, privind lucrarile de amenajare a cursurilor de apa din bazinul hidrografic Olt cu rol de aparare impotriva inundatiilor, executate in perioada 2011-2013. La acest control au participat reprezentanti ai Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice – Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura, Administratiei Nationale „Apele Romane”, Administratiei Bazinale de Apa Olt-Serviciul Promovare Investitii, Urmarire Investitii si Sistemelor de Gospodarire a Apelor. Au fost verificate lucrarile aferente a unui numar de 14 obiective de investitii finalizate in perioada mentionata, respectiv 3 in judeţul Harghita, 3 in judeţul Covasna, 1 obiectiv in judeţul Sibiu, 5 in judeţul Valcea si 2 investitii in judeţul Olt. Concluziile acestei actiuni, conform Proceselor verbale de control intocmite, au evidentiat faptul ca lucrarile de investitii au fost executate in conformitate cu documentatiile tehnice, comportandu-se corespunzator la viiturile inregistrate de la punerea lor in functiune si pana in prezent. Avand in vedere viiturile inregistrate in ultimii ani si necesitatea suplimentarii lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor, au fost intreprinse demersuri privind promovarea unor lucrari hidrotehnice semnificative pe sub-bazine ale principalelor cursuri de apa, corelate cu schema de amenajare a bazinului hidrografic Olt si proiectul ,,Planul pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in b.h. Olt” aflat in derulare cu finantare din fonduri nerambursabile – Axa 5 POS Mediu.

Leave a Response