|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

În martie, conducerea Oltchim promite că va plăti drepturi salariale de 1,28 milioane euro 

08_Oltchim_3c4d9f07cd

 

 

Conducerea SC Oltchim SA a publicat un recent un comunicat prin care anunţă procedura de plată a drepturilor salariale în luna martie 2014. „În luna martie 2014 se vor achita contravaloarea drepturilor salariale aferente unei luni (avans, lichidare şi tichete de masă), precum şi contravaloarea concediului de odihnă din 2013 salariaţilor disponibilizaţi, cu plata programată în luna martie 2014, conform comunicatului transmis în 30 ianuarie 2014. În raport de estimarea încasărilor în interiorul lunii, care sunt mai scăzute în prima parte, programarea în luna martie 2014 a drepturilor salariale nete este următoarea: avans luna decembrie 2013, plată pe 14 martie 2014 – 1,91 milioane de lei; tichete masă aferente lunii ianuarie 2014, plată pe 21 martie 2014 – 403.200 lei; lichidare luna decembrie 2013, plată pe 31 martie 2014 – 3,08 milioane de lei; plată listă martie 2014 pentru persoanele disponibilizate reprezentând concediu odihnă an 2013, plată pe 31 martie 2014 – 325.500 lei. Total drepturi salariale nete plătite în martie – 5,72 milioane de lei, adică 1,28 milioane euro”, se menţionează în comunicatul conducerii SC Oltchim SA. În cursul lunii trecute, SC Oltchim SA a achitat drepturi salariate nete în valoare totală de 5,56 milioane de lei, reprezentând 1,24 milioane de euro. Angajaţii SC Oltchim SA au trei luni de salarii restante de anul trecut, însă, acum îşi primesc banii în fiecare lună şi se încearcă şi recuperarea restanţelor. Unul dintre obiectivele majore ale consorţiului de administratori judiciari este reprezentat de reorganizarea activităţii SC Oltchim SA pe principii de performanţă şi productivitate, un prim pas în acest demers fiind stabilizarea urgentă a activităţii la un nivel de utilizare de cel puţin 30%, nivel teoretic ce asigură echilibrul financiar. În acest sens s-a acţionat continuu prin măsuri de reducere a cheltuielilor, concomitent cu acţiuni de sporire a capitalului de lucru, de creştere a utilizării capacităţilor de producţie şi, implicit, a vânzărilor. În următoarele luni, SC Oltchim SA îşi menţine tendinţa de creştere şi revine treptat în poziţia de lider în domeniul petrochimiei. Preluând o situaţie delicată, determinată pe de o parte de o încredere scăzută a clienţilor şi furnizorilor şi pe de altă parte de problemele generate de companiile şi persoanele care s-au bucurat de-a lungul timpului de privilegii, SC Oltchim SA şi-a propus, pentru perioada următoare, stabilizarea financiară şi creşterea cotei de piaţă bazată pe noi fundamente de competitivitate şi calitate a produselor oferite. Aceste obiective pot fi realizate, atât printr-un management eficient cât şi printr-un efort colectiv al tuturor angajaţilor, în ciuda presiunilor exercitate asupra companiei. Din situaţia prezentată rezultă că în perioada februarie-august 2013, s-a înregistrat o dublare a cifrei de afaceri, exclusiv cu forţe proprii. Tototdată, datorită creşterii constante a gradului de utilizare a capacităţilor de producţie, au fost diminuate cheltuielile raportate la cifra de afaceri, deci o eficientizare a activităţii. Toate aceste rezultate consolidate arată eficienţa măsurilor de reorganizare adoptate de administratorii judiciari ai companiei în vederea creşterii activităţii de producţie, concomitent cu reducerea cheltuielilor şi creşterea cifrei de afaceri, astfel încât cumulat, în primele opt luni, cifra de afaceri a companiei a ajuns la 70 milioane de euro. În continuare, eforturile administratorilor judiciari ai SC Oltchim SA, Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL, împreună cu administratorul special Bogdan Stănescu, au fost înreptate spre stabilizarea urgentă a activităţii la un nivel de producţie de cel puţin 33%, nivel ce asigură, teoretic, echilibrul financiar. La sfârşitul anului trecut, Curtea de Conturi a României a publicat raportul anual realizat în urma verificărilor din 2013 la mai multe instituţii şi societăţi de stat în privinţa activităţii desfăşurate de acestea în cursul anului 2012. La Ministerul Economiei, Curtea de Conturi a controlat actele financiar-contabile din cadrul a 12 întreprinderi de stat, printre care şi de la societatea Oltchim SA Râmnicu Vâlcea. Aici s-a avut în vedere cu precădere controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al statului. Astfel, s-a descoperit că, în 2012, SC Oltchim SA nu a recuperat, din vânzarea activului Instalaţie de gaz, cheltuielile efectuate, în sumă de 23.000 lei, reprezentând taxe sau onorarii plătite pentru transferul acestui activ de la OMV Petrom. Tot societatea nu a efectuat inventarierea patrimoniului, respectiv: nu a întocmit documentele de inventariere în condiţiile legii, respectiv în procesele-verbale nu s-au înscris valoarea bunurilor inventariate, volumul stocurilor depreciate, fără mişcare, cu mişcare lentă, greu vandabile, fără desfacere asigurată şi nici propuneri de măsuri în vederea reintegrării lor în circuitul economic, propuneri de scoatere din funcţiune a imobilizărilor corporale, respectiv din evidenţă, a imobilizărilor necorporale, propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar şi declasare sau casare a unor stocuri, constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din gestiune; nu au fost inventarite, pe stadii de execuţie, investiţii în curs de execuţie, în sumă de 407,86 milioane de lei.

 

Leave a Response