|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a aprobat bugetele pe 2014 ale celor trei spitale de interes judeţean 

spital

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent bugetele instituţiilor publice sanitare de interes judeţean, precum şi a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2014 şi estimări pe anii 2015-2017. Astfel, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea, veniturile totale au fost fundamentate la nivelul de 122,6 milioane de lei din care: 104 milioane de lei venituri proprii reprezentând valoarea estimată a contractului de furnizare de servicii medicale ce se va încheia cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Vâlcea; 1,87 milioane de lei venituri proprii estimate din contractele încheiate cu institutele de medicină legală; 4,52 milioane de lei alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi; 10,78 milioane de lei subvenţii de la bugetul de stat, bugetele locale şi de la alte administraţii; 231.000 lei donaţii şi sponsorizări şi alte transferuri voluntare; 1,1 milioane de lei sume primite de la Uniunea Europeană (FEDR). Plăţile restante înregistrate la data de 31 decembrie 2013 sunt în valoare de 3,25 milioane de lei. Pentru Spitalul de Pneumoftiziologie din Mihăeşti veniturile totale au fost fundamentate la nivelul de 7,66 milioane de lei din care: 7,06 milioane de lei venituri proprii reprezentând valoarea estimată a contractului de furnizare de servicii medicale ce se va încheia cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Vâlcea, în calitate de furnizor de servicii medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; 440.000 lei venituri din contractul încheiat cu Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea pentru sumele alocate de la bugetul de stat; 80.000 lei venituri din contractul încheiat cu Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea pentru sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii; 60.000 lei venituri din prestări de servicii; 20.000 lei donaţii şi sponsorizări. Plăţile restante înregistrate la data de 31 decembrie 2013 sunt în valoare de 133.000 lei. Pentru Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti veniturile totale au fost fundamentate la nivelul de 5,06 milioane de lei din care: 4,94 milioane de lei venituri proprii reprezentând valoarea estimată a contractului de furnizare de servicii medicale ce se va încheia de spital cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Vâlcea, în calitate de furnizor de servicii medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; 75.000 lei venituri proprii din contractul ce se va încheia cu Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea pentru sumele alocate de la bugetul de stat; 40.000 lei alte venituri La data de 31 decembrie 2013, Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti nu înregistrează plăţi restante. Cheltuielile totale ale fiecărui spital au fost fundamentate ţinând seama de: încadrarea în nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit prin Decizia nr. 3/21 ianuarie 2014 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 64/39/2014 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2014; asigurarea creditelor bugetare pentru stingerea plăţilor restante; asigurarea creditelor bugetare pentru efectuarea cheltuielilor cheltuielilor materiale, a cheltuielilor de funcţionare şi de administrare; aprovizionarea cu materiale sanitare, medicamente; stabilirea necesarului de lucrări de întreţinere pe bază de studii şi documentaţii tehnice, etc.

(Petre Coman)

Leave a Response