|luni, septembrie 27, 2021
  • Follow Us!

Ploile abundente din ultimele zile au provocat mai multe pagube în comunele Vaideeni, Laloşu şi Ştefăneşti 

alunecari-teren

Zilele trecute, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea a dispus, în regim de urgență, deplasarea unor comisii de specialişti din cadrul acestui organism în localităţile Vaideeni, Laloşu şi Ştefăneşti în vederea monitorizării şi evaluării zonelor de risc urmare precipitaţiilor înregistrate în ultimele zile. Comisiile formate din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, Consiliului Judeţean Vâlcea, Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea, ANIF Filiala Vâlcea şi ai autorităţilor locale, au constatat, în teren, că în satul Izvorul Rece, comuna Vaideeni, platforma drumului de interes local “Rapa”, a fost afectată pe o lungime de 30 de metri din cauza unei prăbuşiri a versantului situat pe mal stâng al pârâului Recea şi o înălţime de 15 metri, circulaţia desfăşurându-se pe un singur sens sub restricţia de greutate de maxim 3,5 tone. La baza versantului sunt executate lucrări de consolidare cu piatră din arocamente, însă la debite mari ale pârâului Recea apele trec peste consolidare şi erodează baza versantului. Aceasta, împreună cu scurgerile de ape pluviale de pe versanţi şi a traficului greu care se desfăşoară pe drumul local pentru lucrările de amenajare a drumului forestier, care se execută în amonte şi a exploataţilor forestiere, au cauzat prăbușirea versantului. Drumul afectat prezintă importanţă deosebită din următoarele considerente: deserveşte accesul la 40 de gospodării (92 locuitori din care 22  elevi). Drumul asigură accesul utilajelor grele în vederea definitivării investiţiei pe fonduri europene “Îmbunătăţirea infrastructurii drumurilor forestiere din comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea”, precum şi accesul maşinilor şi utilajelor specifice exploatărilor forestiere; fenomenul de prăbuşire este activ şi pune în pericol gospodăria fam. Dumitrescu Ion. Prin urmare, comisia a recomandat următoarele măsuri urgente: menţinerea restricţiei de greutate pe sectorul de drum afectat şi semnalizarea corespunzătoare a zonei; executarea, în regim de urgenţă, a urmatoarelor lucrări; apărări de mal din gabioane pe o lungime de 50-60 de metri pe malul stâng al pârâului Recea la baza prăbuşirii drumului local; rigole de preluare a apelor pluviale la nivelul drumului local şi dirijarea acestora în afara prăbuşirii; valoarea estimativă a lucrărilor în regim de urgenţă este de 120.000 lei; întocmirea, în regim de urgenţă, a studiului de fezabilitate, antemăsurători, proiect tehnic şi deviz general care vor conţine soluţiile tehnice definitive în vederea punerii în siguranţă a drumului local; monitorizarea permanentă a zonei afectate de către C.L.S.U. Vaideeni. În cătunul “Rudari”, precipitaţiile din ultima perioadă  au afectat lucrările de amenajare a albiei torentului “Valea Plaiului”, respectiv apărările de mal, punând în pericol drumul local şi gospodăriile din zonă. De asemenea, au fost afectate şi barajele aflate în amonte de cătun pe traseul torentului.

În comuna Laloşu s-au produs situaţii de urgenţă în mai multe zone, respectiv, în satul Berbeşti, pct. Micuş, lipsa unui sistem eficient de colectare şi dirijare a apelor pluviale a condus la stagnarea şi băltirea acestora pe o suprafaţă de 10 ha teren arabil aflată în apropierea drumului comunal, impunându-se realizarea, în regim de urgenţă, a unei subtraversări pe sub platforma drumului, care să permită scurgerea apelor spre emisarul natural apropiat. În satul Olteţani, în pct. Tănasie Ion, se constată un fenomen de reaşezare a malului stâng al pârâului Olteţ, sub influenţa excesului de umiditate, într-o zonă în care s-au executat, în anii anteriori, lucrări de apărare de mal stâng şi deviere a cursului pârâului spre malul drept. Acest proces de reaşezare a malului stâng al albiei vechi a pârâului poate pune în pericol un număr de 5 gospodării amplasate riveran, ceea ce impune evaluarea acestuia de către specialişti în domeniul apelor şi îmbunătăţirilor funciare. În acelaşi sat, apele provenite de pe versanţi au depus materialul aluvionar pe platforma drumului judeţean DJ 644A, Morunglav – Mărcuşu, km 6+500 (pct. Fântâna lui Şoşu), CLSU Laloşu intervenind pentru îndepărtarea acestuia. Fenomenul este activ, se menţine pe întreaga perioadă a precipitaţiilor, ceea ce impune intervenţia periodică a CLSU Laloşu. În satul Laloşu, pct. Ţigănie, se constată o băltire a apelor pluviale pe o suprafaţă de cca. 10 ha, scurgerea acestora spre emisarul natural realizându-se pe un canal relativ subdimensionat adiacent drumului judeţean DJ 643 Bălceşti – Iancu Jianu. Se constată băltiri pe suprafeţe mici a apelor în curtile locuințelor aflate de o parte şi de alta a drumului judeţean (5 gospodării), fără pagube materiale. Prin sistemul unic de apel de urgenţă 112, cetăţeanul Cernitu Constantin din satul Laloşu, a solicitat intervenţia autorităţilor locale pentru protejarea gospodăriei de apele  provenite din preciptaţii. Comisia deplasându-se la faţa locului a verificat aspectele sesizate, în prezenţa apelantului, constatîndu-se un fenomen de băltire în zona grădinii din spatele casei, fără pagube materiale. Fenomenul de băltire se datorează scurgerii gravitaţionale a apelor, însă în zonă se impune o reevaluare a canalelor de colectare şi dirijare a apelor pluviale, sub asistenţa tehnică a specialiştilor ANIF – filiala Vâlcea. În satul Mologeşti, în punctul Zana, s-a constatat o baltire pe o suprafaţă de cca. 20 ha, fără influenţe asupra zonei locuite din vecinătate.

În comuna Ştefăneşti, pe drumul judeţean DJ 677 D Drăgăşani – Lungeşti, pct. Duzi, şanţul marginal pe partea dreaptă a drumului este colmatat pe o lungime de 200 m până la descărcarea acestuia în pârâul Dîlga, iar şanţul de pe partea stângă este obturat de intrările betonate spre proprietăţile din zonă. Pe fondul precipitaţilor abundente din ultimele zile, a configuraţiei terenului şi stării şanţurilor marginale mai sus menţionate, s-au produs băltiri atât pe terenuri cât şi pe partea carosabilă a drumului judeţean, fiind inundate un număr de 5 gospodării. Pentru evacuarea apei din gospodăriile populaţiei s-a intervenit de către Detaşamentul de Pompieri Drăgăşani. Comisia a propus următoarele măsuri urgente: având în vedere că terenul pe care autoritatea locală doreşte să execute un canal de evacuare a apelor din zona afectată este în litigiu cu actualul proprietar, comisia propune ca soluţie de urgenţă decolmatarea şanţului marginal de pe partea dreaptă a drumului judeţean fără a fi afectată reţeaua de canalizare (tasarea conductei) şi reprofilarea şanţului pe partea stânga; având în vedere configuraţia terenului şi a reţelelor existente în zona respectivă (apă şi canalizare), se impune identificarea în variantă definitivă a unei soluţii tehnice de preluare şi dirijare a apelor pluviale, prin întocmirea unei documentaţii de specialitate de către o firmă/societate specializată. Până la executarea lucrărilor menţionate zona afectată va rămâne în monitorizarea CLSU Ştefăneşti. De asemenea, Detaşamentul de Pompieri Drăgăşani a mai intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei din gospodăriile populaţie, respectiv în comuna Suteşti şi în municipiul Drăgăşani.

Leave a Response