|luni, septembrie 27, 2021
  • Follow Us!

Prefectul Nadolu a emis două ordine pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor europarlamentare 

prefectura valcea

Prefectul Mircea Nadolu a emis recent Ordinul nr. 79/2014 privind constituirea Comisiei tehnice judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor europarlamentare, precum şi Ordinul nr. 84/7 martie 2014 prin care s-au stabilit principalele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 în judeţul Vâlcea. Prin HG nr.79/2014 s-a stabilit data alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014 în ziua de 25 mai 2014. În baza HG nr.102/2014 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, Prefectul Judeţului Vâlcea, Mircea Nadolu, a dispus  constituirea Comisiei tehnice judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor europarlamentare. Această comisie constituită prin  Ordinul nr.79/28.02.2014 este condusă de prefectul judeţului şi va coordona şi urmări îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul alegerii membrilor din România în Parlamentul European de către autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice deconcentrate cu atribuţii în domeniul alegerilor. De asemenea, prin Ordinul de prefect nr. 84 din 7 martie 2014, s-au stabilit principalele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 în judeţul Vâlcea care vizează: măsurile necesare pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice în toate localităţile judeţului, pe întreaga perioadă electorală; întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente şi a copiilor de pe listele electorale permanente, potrivit legii; măsuri privind întocmirea listelor cu jurişti şi a listelor  cu persoane cu bună reputaţie care pot fi desemnate potrivit legii, preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora; stabilirea categoriilor de cheltuieli ce se vor efectua de către instituţia prefectului potrivit HG nr. 103/2014 pentru aprobarea bugetului şi a structurii cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014; stabilirea unor sarcini concrete ce revin primarilor , Direcţiei Judeţene de Statistică Vâlcea, Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea, Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, Serviciului Judeţean de Telecomunicaţii Speciale, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea, Inspectoratului de Jandarmi Vâlcea. În data de 12 martie 2014, la sala mare a Consiliului Judeţean Vâlcea va avea loc instruirea primarilor, secretarilor şi a persoanelor responsabile cu Registrul electoral cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European. La sediul Instituţiei Prefectului Vâlcea-Compartimentul Relaţii cu Publicul a început înscrierea în liste a juriştilor şi a persoanelor cu bună reputaţiei interesate să participe la alegerile europarlamentare pentru desemnare ca preşedinţi sau locţiitori ai birourilor electorale ale secţiilor de votare. Autoritatea Electorală Permanentă a transmis Instituţiei prefectuilui jud. Vâlcea  planificarea operaţiunilor ce trebuie efectuate în Registrul Electoral până la data alegerilor. Prin grija instituţiei prefectului această planificare a fost transmisă tuturor primăriilor din judeţ. Planificarea operaţiunilor în Registrul Electoral cuprinde următoarele acţiuni: aprobarea registrului secţiilor de votare între 6-15 martie 2014; efectuarea prin dispoziţie a delimitării secţiilor de votare între 6-15 martie 2014; tipărirea listelor electorale între 5-10 aprilie 2014; numerotarea secţiilor de votare între 10-15 aprilie 2014 de către Autoritatea Electorală Permanentă; aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare între 15-25 aprilie 2014; radierea persoanelor decedate sau a persoanelor care şi-au pierdut cetăţenia română şi a celor care şi-au pierdut drepturile electorale sau au fost puse sub interdicţie; tipărirea copiilor listelor electorale permanente, actualizate între 16-22 mai 2014.

Leave a Response