|luni, septembrie 27, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Județean va arunca suma de 11.700 euro pentru cumpărarea unui… ecran de proiecţie 3D 

consiliul-judetean

În data de 11 martie 2014, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea şi firma Teleteknika Engineering SRL Râmnicu Vâlcea (director general – Cristiana Herăstrău) au semnat un contract de furnizare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi extindere sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Vâlcea” şi care priveşte achiziţia unui ecran de proiecţie 3D. Preţul ecranului de proiecţie 3D, inclusiv lucrarea de montaj, este de 52.332 lei, echivalent 11.686 euro, la care se adaugă TVA în sumă de 12.559 lei. Furnizorul Teleteknika Engineering SRL Râmnicu Vâlcea se obligă să furnizeze, să monteze în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Vâlcea şi să asigure gratuit remedierea defecţiunilor în perioada de garanţie (18 luni), pentru ecranul de proiecţie 3D. Termenul de furnizare şi montare este de 10 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a contractului. Obligaţiile principale ale furnizorului sunt: furnizorul se obligă să furnizeze ecranul de proiecţie 3D la standardele şi performanţele prezentate în propunerea tehnică, potrivit normativelor din domeniu în vigoare; furnizorul se obligă să furnizeze şi să monteze ecranul de proiecţie 3D în 10 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a contractului; furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea fişei Tehnice întocmite de către achizitor. Furnizorul va asigura remedierea defecţiunilor la amplasamentul ecranului de proiecţie 3D. Achizitorul CJ Vâlcea se obligă să recepţioneze ecranul de proiecţie 3D, în 30 zile de la montarea şi predarea acestuia, în conformitate cu Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contractele încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. Achizitorul se mai obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 zile de la recepţia ecranului de proiecţie 3D verificată în condiţiile Legii 72/2013. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul Teleteknika Engineering SRL Râmnicu Vâlcea nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, începând cu ziua următoare, prin prezentul contract, achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. În cazul în care achizitorul CJ Vâlcea nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. În fine, CJ Vâlcea îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă împotriva acestuia din urmă s-a declanşat procedura insolvenţei, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response