|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Deputatul Traian Dobrinescu, prins în stare de incompatibilitate de ANI 

dobrinescu

În data de 12 martie 2014, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a comunicat oficial că deputatul liberal Traian Dobrinescu s-a aflat în stare de incompatibilitate încă de la începutul mandatului său în decembrie 2012. Concret, inspectorii ANI au descoperit că Traian Dobrinescu a deținut sau deține, simultan, funcția de deputat și următoarele calități: administrator la societatea TRADO SRL (20 decembrie 2012 – prezent); administrator la firma OVEXIND SRL (20 decembrie 2012 – 31 ianuarie 2013). De fapt, Traian Dobrinescu a încălcat regimul juridic al incompatibilităților ca urmare a exercitării simultane de funcții și calități, contrar prevederilor art. 82, alin (1), lit. a), c) și e) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora calitatea de deputat și senator este incompatibilă cu funcțiile de „administrator”, „membru al consiliului de administrație sau cenzor la societățile comerciale”, „calitatea de comerciant persoană fizică”, sau cu „funcția de reprezentant al statului în adunările generale ale societăților comerciale prevăzute la lit. a)”; persoanele menționate au încălcat și prevederile art. 15, alin. (1), lit. a), ale art. 16, alin. (2), lit. a) și e), precum și ale art. 17, alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor. Tot ANI a sesizat posibila săvârșire a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 Cod Penal, în cazul a trei deputați și un senator, ca urmare a faptului că nu au menționat în declarațiile de interese calitățile și funcțiile deținute, motiv pentru care Agenția a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Deputatul Traian Dobrinescu a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Potrivit Legii 176/2010, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al incompatibilității constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective. De asemenea, conform dispozițiilor art. 326 din Codul Penal al României, „declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Leave a Response