|luni, septembrie 27, 2021
  • Follow Us!

APDRP va organiza în judeţul Vâlcea o vizită de exemplificare la proiectele de succes 

APDRP

La începutul lunii aprilie, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) va organiza, în judeţul Vâlcea, o vizită de exemplificare la proiectele de succes finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013. Aceste vizite sunt dedicate persoanelor şi instituţiilor care doresc să facă parte din reţeaua multiplicatorilor de informaţii despre PNDR- Euroagricultură. Principalul obiectiv al activităţii de săptămâna viitoare este reprezentat de Vizitarea şi prezentarea a 10 proiecte finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013. Un aspect extrem de important în desfăşurarea eficientă a activităţii îl reprezintă dialogul direct cu beneficiarii fondurilor europene şi cu oficialităţile pentru a înţelege corect şi concret mecanismul de accesare al fondurilor europene. Un aspect important este vizitarea unor exemple de bună practică pentru investiţii şi identificarea unor oportunităţi de investiţii în mediul rural, realizarea unor imagini şi înregistrări audio-video ale beneficiarilor şi ale investiţiilor realizate, alături de posibilitatea de a contacta membrii Reţelei Multiplicatorilor de Informaţii despre PNDR – EuroAgricultura. Primul obiectiv este vizitarea proiectului 1 PNDR „Construire pensiune turistică în comuna Malaia”. Ulterior se va prezenta campania de informare, se va discuta despre rolul multiplicatorului, finanţarea proiectelor de investiţii, rolul APDRP în implementarea PNDR, iar în finalul activităţii primei zile se va realiza o sesiune de instruire pentru multiplicatorii de informaţii „Instrumente de comunicare ale multiplicatorului”. A doua zi se vor vizita: proiectul 2 PNDR, respectiv „Construcţie şi dotare hală confecţii metalice, bazin vidanjabil, împrejmuire”, din comuna Păuşeşti-Măglaşi, proiectul 3 „Modernizare exploataţie apicolă”, în comuna Goleşti, proiectul 4 „Modernizare fabrică de nutreţuri” din oraşul Băbeni şi proiectul 5 PNDR: „Înfiinţarea sistemului de canalizare (reţea publică de apă uzată şi staţie de epurare), extinderea reţelei publice de apă potabilă, îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local, prima înfiinţare şi dotarea Centrului de îngriire pentru copii şcolari (after school) şi conservarea specificului local şi moştenirii culturale în comuna Prundeni, judeţul Vâlcea”. A treia zi este rezervată vizitării proiectului 6 PNDR, denumit „Restaurarea ansamblului conacului Pleşoianu şi reabilitare pensiune turistică”, din comuna Măldărăşti, a proiectului 7, „Înfiinţare secţie de fructe la SC Jiancom SRL”, din Vaideeni. După prânz se vor mai vizita proiectele 8 şi 9 PNDR, resoectiv „Dezvoltare şi modernizare fermă zootehnică”, tot în Vaideeni şi „Achiziţie utilaje patiserie”, în Berbeşti. Ultima zi va fi scurtă şi va cuprinde vizitarea proiectului 10 PNDR „Achiziţionare de utilaje pentru SC Costin Sofa SRL”, sat Deruleni, comuna Ioneşti.

Leave a Response