|joi, iunie 1, 2023
  • Follow Us!

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 

 

SC APAVIL SA Vâlcea / Primăria Mihăeşti, titular al proiectului „Reabilitare reţea apă potabilă în comuna Mihăeşti” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea, fără evaluare de impact, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul „Reabilitare reţea apă potabilă în comuna Mihăeşti” propus a fi amplasat în com. Mihăeşti, judeţul Vâlcea.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Vâlcea din strada Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmvl.ro.
  2. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Leave a Response