|marți, mai 30, 2023
  • Follow Us!

Primarul din Măldăreşti, Ionel Dragu, descoperit de ANI cu o avere nejustificată de 39.200 euro 

ionel-dragu

Recent, Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate, în cuantum de 174.814,37 lei (aproximativ 39.200 euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către Ionel Dragu, primar al comunei Măldărești, judeţul Vâlcea, împreună cu familia, în perioada 03 iunie 2008 – 31 decembrie 2012. Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Pitești, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către Ionel Dragu, împreună cu familia, în perioada 03 iunie 2008 – 31 decembrie 2012. Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare. Ultima dată când ANI a mai constatat averi nejustificate în Vâlcea a fost în 2013, când Agenţia Naţională de Integritate a descoperit existenţa unei diferenţe nejustificate, în cuantum de 1,85 milioane de lei (echivalentul a circa 500.000 euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către Ilie Petrescu în perioada exercitării funcţiei publice de conducere de Şef de secţie în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea. În perioada 28 februarie 2007 – 31 decembrie 2011, Ilie Petrescu a realizat venituri salariale în cuantum de 703.671 lei, iar modificările patrimoniale intervenite în aceeaşi perioadă au fost în cuantum de 2,56 milioane de lei, rezultând o diferenţă nejustificată de 1,857 milioane de lei (echivalentul a 500.000 euro). Având în vedere cele de mai sus, Agenţia Naţională de Integritate a dispus sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Piteşti, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către Ilie Petrescu, în perioada exercitării funcţiei de conducere de şef de secţie în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea. La data de 28 februarie 2007, Ilie Petrescu a fost numit în funcţia publică de conducere de şef de secţie în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.

(Petre Coman)

Leave a Response