|joi, iunie 1, 2023
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va contracta de la Trezoreria Statului un împrumut de 3,2 milioane euro 

Pasat Gica

Consiliul Judeţean Vâlcea este chemat marţi, 30 iunie, să aprobe contractarea unui împrumut în valoare de 14,36 milioane de lei (3,2 milioane de euro), pe o perioadă de 10 ani, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, în vederea asigurării prefinanţării sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. În conformitate cu dispoziţiile din OUG nr. 2/2015, unităţile administrativ-teritoriale pot solicita contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru asigurarea prefinanţării sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în buget a fost aprobat prin HG nr. 234/2015 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 2/2015. Potrivit dispoziţiilor din cele două acte normative, împrumuturile pot fi contractate în următoarele condiţii: dobândă – ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului, plus o marjă de 3 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului; perioada de rambursare – până la 15 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral; termen – limită de depunere a documentelor pentru a fi transmise Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale – 1 octombrie 2015; limită de îndatorare – exceptat. În vederea stabilirii sumelor pentru care se va solicita contractarea creditului, au fost transmise către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în conformitate cu prevederile din normele metodologice, cererea privind confirmarea valorii prefinanţării sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013. În urma transmiterii de către acestea a notificării privind confirmarea, suma pentru care se va solicita contractarea creditului este de 14,36 milioane de lei, pentru 10 obiective de investiţii. Pentru proiectele „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028” şi „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea” autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene nu au transmis adresa privind confirmarea valorilor, fapt pentru care s-a revenit la acestea în data de 6 iunie 2015, neprimindu-se răspuns până la data întocmirii proiectului de hotărâre. Contractarea împrumutului se va face pentru realizarea celor 10 obiective de investiţii, pentru care va fi întocmită cererea adresată Comisiei pentru Autorizarea împrumuturilor Locale. Din bugetul propriu al Judeţului Vâlcea se va asigura integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului. Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Judeţului Vâlcea următoarele date: hotărârea Comisiei pentru Autorizarea împrumuturilor Locale, precum şi orice modificări sau completări ale acesteia; valoarea împrumutului contractat; gradul de îndatorare al Judeţului Vâlcea; durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a împrumutului; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile; plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă.

(Petre Coman)

Leave a Response