|miercuri, mai 31, 2023
  • Follow Us!

Marţi, 30 iunie, a patra tentativă de revocare din funcţia de primar interimar a lui Ion Gigi Matei 

gigi_matei_1111

Marţi, 30 iunie, este programată să aibă loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, însă 9 consilieri de la PNL şi independenţi au cerut suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiecte de hotărâre care vizează schimbarea primarului interimar Ion Gigi Matei şi numirea pe acest post a lui Eduard Vîrlan. Faţă de şedinţele anterioare, consilierii PNL abordează la a patra tentativă de revocare o nouă „metodă” juridică: cei nouă consilieri (Eduard Vîrlan, Gheorghe Ioniţă, Liviu Boban, Grigore Crăciunescu, Constantin Muşat, Maria Bobeanu, Adrian Panduraşu, Eusebiu Veţeleanu şi Iulian Voicu) solicită direct modificarea Hotărârii nr. 57 din 27 martie 2014 a Consiliului Municipal Râmnicu Vâlcea, în sensul că „Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local Rm. Vâlcea nr. 57 din 27 martie 2014 se modifică şi va avea următorul cuprins: «Art. 1 – Până la alegerea unui nou primar, atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege acestuia vor fi îndeplinite de domnul viceprimar Eduard Vîrlan»”. Însă secretarul Primăriei Râmnicului, Ion Didoiu, a remis o adresă prin care anunţă că nu va pune viza de legalitate pe acest proiect de hotărâre. „Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 22133 din 18 iunie 2015, referitoare la acordarea sprijinului de specialitate pentru redactarea şi întocmirea, în condiţii de legalitate, a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57 din 27 martie 2014, al cărui iniţiator sunteţi, alături de alţi 9 consilieri locali, vă comunicăm următoarele: prin proiectul de hotărâre iniţiat se propune modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 27 martie 2014, articol care va avea următorul cuprins: «Art. 1 Până la alegerea unui nou primar, atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege acestuia vor fi îndeplinite de domnul viceprimar Eduard Vîrlan». Doresc să subliniez faptul că, în Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din data de 2 iunie 2015, referitoare la desemnarea unui viceprimar care să îndeplinească atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar, la articolul 1 din această hotărâre se prevede: «Art.1. Până la alegerea unui nou primar, atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului vor fi îndeplinite de domnul viceprimar Vîrlan Eduard». Aşa cum se cunoaşte, Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 2 iunie 2015 a fost atacată la instanţa de contencios administrativ de pe lângă Tribunalul Vâlcea, de către prefectul judeţului Vâlcea, fapt ce a condus, în baza art. 3, alin. 3 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la suspendarea de drept a actului atacat. Conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 554/2014, denumit generic suspendarea executării actului, în ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu acelaşi conţinut ca şi cel suspendat de către instanţă, acesta este suspendat de drept, iar suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare. Contrar prevederilor sus menţionate, Consiliul Local a adoptat în şedinţa extraordinară din data de 8 iunie 2015, Hotărârea nr. 127 referitoare la desemnarea unui viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar. La art. 1 al acestei hotărâri se stabilea: «Art. 1. Până la alegerea unui nou primar, atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului vor fi îndeplinite de domnul viceprimar Vîrlan Eduard». Şi această hotărâre, 127 din 8 iunie 2015, a fost atacată la instanţa de contencios administrativ de pe lângă Tribunalul Vâlcea, de către prefectul judeţului Vâlcea. Având în vedere prevederile legale sus menţionate şi revenind la solicitarea dumneavoastră, susţin că proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57 din 27 martie 2014 nu poate fi avizat de legalitate întrucât, deşi acesta are o formă diferită, reglementează acelaşi conţinut şi are în vedere producerea aceloraşi efecte juridice ca şi actele administrative adoptate anterior, mai sus precizate, acestea fiind atacate de către prefectul judeţului Vâlcea la instanţa de contencios administrativ şi suspendate de drept”, precizează secretarul Primăriei Râmnicului.

(Petre Coman)

Leave a Response