|joi, septembrie 28, 2023
 • Follow Us!

Directorul CET Govora combate aberațiile inspectorilor bolșevici de la ANAF, Maria David și Nicolae Stanciu! 

cet_govora_orizontal

COMUNICAT DE PRESA AL CET GOVORA

            Avand in vedere publicarea in presa a raportului de control al ANAF, raport pe care societatea il contesta in instanta, precum si preocuparea permanenta a CET Govora de a asigura transparenta totala referitoare la activitatile sale comerciale, facem urmatoarele precizari:

 

 1. Referitor la oportunitatea si eficienta atribuirii contractelor de asistenta juridica, va enumeram in cele ce urmeaza in detaliu toate contractele de asistenta juridica precum si efectele lor benefice asupra patrimoniului CET Govora
 2. Contract cu Casa de Avocatura Sarbu si Asociatii – Contractul a fost incheiat in octombrie 2011. Pe parcursul derularii contractului Casa de avocati a reprezentat CET Govora in mai multe litigii, din care enumeram pe cele mai importante :
 3. a) – Bega Com SA
 4. b) – KDF Energy SRL
 5. c) – ANRE
 6. a) – Detaliind, procesul cu Bega Com SA incepuse inca din anul 2008 , CET Govora avand atunci ca avocat Casa de Avocatura Musat si Asociatii. Obiectul dosarului l-a constituit cererea Bega Com SA privind daune interese asupra CET Govora in suma de 6.4 milioane euro.

Trebuie precizat ca intruna din primele faze ale procesului CET Govora pierduse in fata Bega Com SA, societate ce avea ca avocati Casa de Avocatura Racotii si Asociatii

Riscurile pentru CET in fata ipotezei de a pierde acest proces erau blocarea conturilor pana la plata intregii sume pretinse de Bega Com SA si implicit intrarea CET Govora in incapacitate de plata / insolventa.

O data cu preluarea dosarului de catre Casa de Avocatura Sarbusi Asociatii , toate celelalte faze procesuale au fost castigate de catre CET Govora , instantele dand in totalitate dreptate societatii . Din acest punct de vedere beneficiul adus societatii prin evitarea acestei penalitati care era total nejustificata, a fost de aproximativ 6 milioane euro .

B – Dosarul KDF Energy , a fost inca de la primul termen sustinut in instanta de catre Casa de Avocatura Sarbu si Asociatii si a fost castigat de catre Cet Govora in toate fazele procesuale. Pentru a intelege precizam ca suma pe care CET Govora trebuia sa o disloce din veniturile proprii in cazul in care ar fi pierdut acest proces era de 1.4 milioane ron.Pe cale de consecinta apreciem ca benefica colaborarea cu Casa de Avocatura Sarbu si Asociatii

C – Dosarul ANRE , a fost inceput de catre Casa de Avocatura Sarbu si Asociatii in parteneriat cu Casa de Avocati Dragne si Asociatii, ambele societati aducand pledoariile in favoarea CET Govora in fata instantelor de judecata .Ulterior Casa de Avocatura Sarbu a ramas singurul avocat al CET Govora in acest proces. Precizam asa cum am mai facut-o si in comunicatele de presa anterioare ca in dosarul ANRE,catre CET Govora se imputa in mod nejustificat , suma exorbitanta de aproximativ 12 milioane de euro . Din acest punct de vedere preocuparea conducerii este aceea de a asigura prin intermediul avocatilor selectati cea mai buna aparare posibila. De altfel, desi dosarul nu este incheiat Casa de Avocatura Sarbu si Asociatii a inregistrat deja un prim succes la Curtea Constitutionala . Aici solutia obtinuta prin profesionalismul avocatilor de la aceasta firma este in favoarea CET Govora constituiind din acest moment premisele unui succes si in fazele ulterioare ale dosarului pana la instanta finala. In situatia in care CET Govora va castiga acest proces vom avea de recuperat suma ce a fost deja retinuta de catre Transelectrica la recomandarea ANRE , fapt ce ar imbunatati considerabil indicatorii financiari ai societatii .

Avand in vedere aspectele succint enuntate mai sus consideram cu toata responsabilitatea ca acest contract este in beneficiul societatii si a adus castiguri patrimoniale evidente CET Govora. Contractul cu aceasta firma a fost aprobat de catre AGA a CET Govora ,Consiliul de Administratie CET Govora , existand procese verbale in acest sens . Sumele alocate de-alungul anilor pe acest contract se regasesc detaliate explicit , anual, in Bugetele de Venituri si Cheltuieli ale CET Govora , Bugete pe care Consiliul judetean Valcea le-a aprobat cu unanimitate de voturi intotdeauna.

 

 1. Contractul cu Tuca Zbarcea si Asociatii – CET Govora are contract de asistenta juridica cu aceasta casa de avocatura incepand din anul 2009 . Pe parcursul derularii contractului Casa de Avocatura ne-a asigurat consultanta juridica cat si reprezentarea in diverse litigii . Fara a se dori o enumerare exhaustiva detaliem cateva spete privind colaborarea cu CET Govora :
 • Consultanta juridica privind procesul de preluare a activelor minelor Berbesti
 • Consultanta juridica privind posibilitatile recuperarii creantei detinute de CET asupra USG Govora .
 • Redactare , sustinere protocol 2010 USG .
 • Redactare , sustinere protocol 2013 USG
 • Consultanta juridica privind riscurile majorarilor successive de capital la USG
 • Consultanta juridica privind solutiile CET Govora de conformare la obligatiile de mediu
 • Consultanta juridica pe contracte cu parteneri straini la implementarea electrofiltre cazan 7
 • Consultanta juridica si consiliere in evaluarea avantajelor si riscurilor furnizarii de energie electrica la Oltchim SA .
 • Consultanta juridica in cazul procedurii de insolventa la Oltchim evidentiind strategiile de negociere

In anul 2013 cu suportul juridic de la Tuca Zbarcea si Asociatii CET Govora a reusit sa evite practic intrarea in insolventa care ar fi urmat dupa ce Complexul Energetic Oltenia castigase la Tribunalul Valcea in urma unei somatii de plata imputarea platii imediate catre CET Govora a sumei de 97 milioane ron. (hotararea era deja executorie).

Prin profesionalismul avocatilor acestei firme s-a procedat la o cale de atac exceptionala respectiv cerere in anulare, care a fost castigata de CET Govora, numai beneficiind de serviciile juridice ale Tuca Zbarcea si Asociatii . Astfel a fost blocat demersul Complexului Energetic Oltenia pentru totdeauna facand posibila negocierea ulterioara de preluare a minelor si absorbtie a datoriei. Consideram ca evitarea insolventei in acel moment delicat pentru societate este unul dintre castigurile evidente ale CET Govora in urma derularii acestei colaborari.

Contractul cu casa de avocatura Tuca Zabrcea si Asociatii a fost aprobat in sedintele AGA ale CET Govora si ale Consiliului de Administratie, existand procesele verbale de sedinta in acest sens.An de an sumele cuvenite pentru acest contract s-au regasit in Bugetul de Venituri si Cheltuieli detaliate explicit , bugete pe care Consiliul Judetean le-a aprobat cu unanimitate de voturi .

 

3– Contractul cu Dragne si Asociatii – Obiectul contractului consta in asistenta juridica in prima instanta in procesul cu ANRE, complexitatea dosarului cu ANRE fiind detaliata mai sus . De asemenea, pe langa asistenta din acest dosar Casa de Avocatura Dragne si Asociatii a oferit consiliere juridica CET Govora in cadrul procedurii de insolventa a Oltchimului,evidentiind toate posibilitatile de negociere cu administratorul judiciar consiliind in identificarea si evitarea riscurilor majore ce decurg din insolventa Oltchim SA , totodata au contribuit activ prin asistenta acordata la pozitionarea CET Govora la masa credala , CET Govora fiind acceptata de societatea de insolventa a Oltchim SA ca si a 5 a categorie de creditori, respectiv furnizor vital indispensabil.

Contractul cu Casa de Avocatura Dragne si Asociatii a fost aprobat in sedintele AGA ale CET Govora si a Consiliului de Administratie, existand procesele verbale de sedinta in acest sens . An de an sumele cuvenite s-au regasit in Bugetul de Venituri si Cheltuieli detaliate explicit , bugete pe care Consiliul Judetean le-a aprobat cu unanimitate de voturi .

 

4- Contractul cu Voinescu si Asociatii- Contractul a fost incheiat cu CET Govora in anul 2013 avand ca obiect reprezentarea societatii in mai multe litigii ce prezentau risc ridicat pentru societate .

Contractul cu casa de Avocatura Voinescu si Asociatii a fost aprobat in sedintele AGA ale CET Govora si a Consiliului de Administratie , existand procesele verbale de sedinta in acest sens. An de an sumele cuvenite s-au regasit in Bugetul de Venituri si Cheltuieli detaliate explicit , bugete pe care Consiliul Judetean le-a aprobat cu unanimitate de voturi .

 

In cadrul oficiului juridic CET Govora sunt incadrate 5 persoane pe functia de juristi , acestia reprezentand deja societatea in cele peste 400 de procese aflate pe rolul instantelor in diverse faze procesuale cu asociatiile de proprietari care inregistreaza datorii. Tot ei sunt cei care asigura zilnic suportul juridic necesar corespondentelor aferente activitatilor comerciale ale societatii . Avand in vedere aceasta situatie consideram cu toata responsabilitatea ca societatea ar fi fost pusa in pericol in masura in care spetele detaliate mai sus nu ar fi beneficiat de asistenta juridica a firmelor de avocatura

Totodata conducerea executiva a CET Govora a respectat intocmai in cadrul procedurilor de achizitie prevederile OUG 26/2012 care dau dreptul la astfel de achizitii in situatiile temeinic justificate cu aprobarea si mandatarea reprezentantilor unitatilor administrativ-teritoriale in organele de conducere ale acestora de catre cei care detin integral sau majoritar capitalul social al societatii, in speta AGA a CET Govora care detine contract de mandat de la Consiliul Judetean Valcea , unitatea administrativ-teritoriala ce detine integral societatea CET Govora .

In toate situatiile de acest gen conducerea executiva a CET Govora a obtinut aprobarea reprezentantului actionarului , respectiv aprobarea AGA a CET Govora, chiar mai mult decat atat obtinandu-se si aprobarea Consiliului de Administratie a CET Govora . Procedura de aprobare prevazuta de Ordonanta OUG 26/2012 nu prevede in nici un caz si nici o situatie obtinerea aprobarii pentru semnarea contractelor de la membrii Consiliului Judetean legea, evidentiind foarte clar la articolulu 1 alineatul 3 obligatia detinerii aprobarii reprezentantului Consiliului Judetean in Consiuliul de administratie al CET Govora care este organul de conducere al societatii.

Opiniile vehiculate in presa cum ca contractele ar fi trebuit expres aprobate in Consiliul Judetean de catre consilierii judeteni prin vot politic ar duce per a extenso la idea ca in cazul societatilor detinute de exemplu de Ministerul Economiei aprobarea semnarii contractelor de asistenta juridica ar da-o chiar Ministrul ca si ordonator de credite , ceea ce este un nonsens . Si in cazul a astfel de societati detinute de Ministerul Economiei de exemplu aprobarea este obtinuta de la AGA care la momentul numirii a primit mandatarea pentru astfel de situatii.

II – Referitor la declaratiile anumitor persoane publice, declaratii care au fost preluate si de o parte a media cum ca societatea ar fi platit in mod neeconomic contracte de publicitate catre presa dorim sa facem cateva precizari pe care le consideram absolut necesare .

Contractele de publicitate fac parte din strategia de marketing a societatii . Conducerea CET Govora considera ca este absolut necesara alocarea de bugete pentru promovarea imaginii societatii in randul clientilor, furnizorilor , finantatorilor si tuturor colaboratorilor societatii . La nivel national in politica de bussines bugetele de marketing -publicitate se situeaza, de obicei, intre minim 1% si pot merge chiar si pana la 10 % din cifra de afaceri a societatii , media de 4-5% fiind utilizata majoritar . Din acest punct de vedere bugetul CET Govora de publicitate a fost unul bine dramuit, el situandu-se in anul 2014 spre exemplu undeva la 0.03% din cifra de afaceri. Privind oportunitatea deciziei de a aloca astfel acest buget cu totii stim faptul ca au existat numeroase pareri mai mult sau mai putin avizate care au propagat la nivel local in diverse medii, idea ca intrarea in insolventa a Oltchim SA va urma in mod inevitabil intrarea in insolventa a CET Govora . Riscul propagarii acestui mesaj fals ce ar fi avut un impact direct asupra populatiei municipiului prin debransarea masiva de la sistemul centralizat de termoficare , fapt ce ne-ar fi afectat profund .

In acelasi timp diversele societati care presteaza servicii pentru CET Govora si detin creante asupra societatii ar fi putut solicita plata urgenta si integrala a debitelor catre aceste societati , situatie ce ne-ar fi expus unui risc major de intrare in incapacitate de plata . Prin alocarea bugetului de publicitate-marketing, societatea a reusit transmiterea prin media a mesajelor corecte si a situatiei reale a CET Govora si a evitat propagarea de informatii neadevarate de natura sa aduca prejudicii finanicare si de imagine societatii .

Ca argument suplimentar sta faptul gradul de incasare de la populatie nu a inregistrat scaderi semnificative pe parcursul acestei perioade , el situandu-se la cota de 97%. Folosim aceasta ocazie pentru a multumi tuturor prestatorilor de servicii din acest domeniu care in mod profesionist si onorabil au promovat imaginea CET Govora atat de corect .

Desigur ca in cadrul contractelor de publicitate CET Govora are posibilitatea de a publica anunturi, cat si casete publicitare, in functie de situatiile impuse, dar nicidecum obiectul si scopul contractelor nu s-ar putea vreodata reduce la asta, asa cum afirma anumite publicatii.

Precizam ca toate sumele ce au fost alocate pentru marketing – publicitate s-au regasit, an de an, in Bugetele de Venituri si Cheltuieli in mod special evidentiate, si au fost aprobate de Consiliul Judetean Valcea cu unanimitate de voturi.

In incheiere , cu atat mai mult nu pot fi argumentate astfel de luari de pozitie cu cat aceleasi documente care sunt invocate de catre o parte a media in sprijinirea acestor afirmatii tendentioase au fost deja repetat verificate de catre Camera de Conturi a judetului Valcea care a confirmat legalitatea acestora prin raportarea lor la dispozitiile legale in vigoare .

Orice alta abordare in contextul lamuririlor de mai sus o consideram total abuziva si de natura a destabiliza societatea rezervandu-ne dreptul de sesiza aceste abuzuri oraganelor abilitate .

Va informam pe aceasta cale CET Govora a decis infiintarea unui birou de presa cu scopul unei mai bune comunicari si informari a dumneavoastra si a cititorilor dumneavoastra. Acest department va monitoriza permanent toate aparitiile din spatial public despre CET Govora si va va sta la dispozitie cu toate informatiile necesare pentru a evita, pe viitor, orice speculatii care ne afecteaza grav imaginea si stabilitatea si ne produc pierderi.

Va asiguram ca, conducerea CET Govora impreuna cu AGA CET Govora, cat si Consiliul de Administratie CET Govora au realizat o buna gestiune economico-financiara a patrimoniului societatii prin asigurarea legalitatii si eficientei alocarii Bugetelor de Venituri si Cheltuieli .

Anexam prezentului comunicat Notele Explicative transmise ANAF de catre Directorul General.

Mentionam ca acest comunicat de presa a fost transmis si in data de 02.09.2015

 

                                                 Director General

                                     Doru Constantin

Leave a Response