|marți, martie 21, 2023
 • Follow Us!

Deputatul Cristian Buican „fură“ proiectele răposatului Ion Cîlea! Să-ți fie rușine, politruc tupeist! 

Buican panglica Susani

 

         Marţi, 8 decembrie 2015 – ora 10.00 AM, în localităţile Mădulari, Guşoeni şi Şuşani a avut loc întâlnirea tuturor factorilor implicaţi în realizarea proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ677 Mădulari – Şuşani – Limita judeţului Olt” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regională şi locală pentru recepţia la terminarea lucrărilor acestui obiectiv investiţional. Imediat după terminarea acestei acţiuni, cu începere de la ora 14.00, în sala de şedinţe “Mircea cel Bătrân” din Consiliul Judeţean Vâlcea, vicepreşedintele cu atribuţii de Preşedinte al Consiliul Judeţean Vâlcea, Gheorghe Păsat a ţinut o conferinţă de presă pe această temă.

La această recepție a participat și președintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buica. Cu un tupeu ieșit din comun, ca să nu-i spunem nesimțire, politrucul liberal s-a grăbit să taie el panglica la un proiect care a fost realizat, pus în practică de fostul președinte al CJ Vâlcea, răposatul Ion Cîlea!!! La eveniment s-au mai afișat și alți neica nimeni care nu au avut nici o contribuție la acest proiect! Să vă fie rușine, politruci de doi lei!

 

Reabilitare și modernizare DJ 677 Mădulari – Șușani – Limita judeţului Olt,

km 0+000 –23+850, Județul Vâlcea

 

 

Programul de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, Domeniul de intervenţie 2.1: Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură

Beneficiar: Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Vâlcea

Obiectiv general: asigurarea unei infrastructuri de transport regionale şi locale moderne şi durabile, precum şi a tuturor celorlalte condiţii privind dezvoltarea sistematică a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.

                 Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Reabilitarea și modernizarea a 23,63 km de drum județean;

Creşterea gradului de accesibilitate în regiunea din sudul județului Vâlcea respectiv nordul județului Olt;

Conectarea drumului județean 677 la rețeaua drumurilor naționale și regionale;

Punerea în valoare și cresterea potențialului economic și social al sudului județului Vâlcea și al localităților Mădulari și Șușani precum şi a arealului adiacent;

creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei;

reducerea timpului de călătorie pentru persoane şi pentru marfă.

                 Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă:

 • populaţia comunelor Mădulari, Șușani, Gușoeni, persoanele aflate în tranzit;
 • 38 instituții publice;
 • 69 agenţi economici;
 • 2 operatorii de transport din zonă.

Valoarea totală a proiectului este de 58.913.875,84 lei, din care:

 • 640.559,60 lei – valoarea finanțării nerambursabile,
 • 243,16 lei – co-finanţarea Consiliului Judeţean Vâlcea şi
 • 282.073,08 lei -T.V.A.

Perioada de implementare: 24 luni (11 decembrie 2013 – 11 decembrie 2015).

Rezultate aşteptate ale proiectului:

 • 23,63 km reabilitaţi și modernizați (13,30 km pe teritoriul comunei Șușani, 8,68 km pe teritoriul comunei Mădulari, 1,65 km pe teritoriul comunei Gușoeni pe toată lungimea drumului judeţen DJ 677, prin realizarea unui sistem rutier cu grosimea de minim 40 cm, prevăzut cu două benzi de circulaţie;
 • Asfaltarea a 57 de drumuri laterale pe o lungime de 25 m;
 • Amenajarea a 42450 m de șanț pereat din beton;
 • Amenajarea a 15 stații de autobuz;
 • Realizarea a 259 m zid de sprijin;
 • Construirea a 1328 podețe acces la proprietăți cu d=500 mm;
 • 6 podețe noi cu d=1000 mm;
 • Podețe la drumuri laterale 72 buc cu d=600 mm și decolmatare podețe existente 8 buc;
 • Amplasarea a 23 borne kilometrice și 213 borne hectometrice;
 • Realizarea a 71 km marcaj rutier longitudinal și 351 mp marcaj rutier transversal;
 • Montarea a 150 stâlpi metalici și indicatoare de circulație;
 • Amplasarea de parapeți metalici de tip semigreu pe o lungime de 1700 m;
 • Realizare dren pe o lungime de 200 m.

 

Leave a Response