|marți, martie 21, 2023
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului a alocat 70.000 lei pentru organizarea Galei sportului vâlcean şi a Galei olimpicilor 

consiliu local - iulie2014

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2015, a aprobat alocarea din bugetul local, capitolul 67 „Cultură, recreere, religie”, a sumei de 20.000 lei, către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea, în vederea premierii celor mai buni sportivi şi antrenori ai anului în cadrul „Galei Sportului Vâlcean 2015”. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea va depune, ulterior organizării evenimentului „Gala Sportului Vâlcean 2015”, un tabel nominal cu premiile acordate cu această ocazie în limita sumei alocate din bugetul local. La nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, în mod tradiţional, la flecare final de an, în organizarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Vâlcea se desfăşoară evenimentul „Gala Sportului Vâlcean”, dedicat premierii celor mai buni sportivi şi antrenori ai anului cu premii în bani, diplome şi plachete. Tot conform tradiţiei, Municipiul Râmnicu Vâlcea a fost partenerul constant în organizarea acestui eveniment printr-o participare financiară de la bugetul local destinată premierii sportivilor şi antrenorilor (de exemplu în valoare de 20.000 lei în anii 2013 şi 2014). Luna trecută, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea a invitat Primăria Râmnicului să participe, în calitate de partener, la organizarea în data de 18 decembrie 2015, a evenimentului „Gala Sportului Vâlcean 2015”, unde urmează să fie premiaţi cei mai buni sportivi şi antrenori ai anului cu premii în banii, diplome şi plachete. O astfel de solicitare nu poate fi apreciată din perspectiva regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local – capitolul 67 „Cultură, recreere, religie”, actualizat prin HCL nr. 80/29 aprilie 2015, întrucât, pe de o parte, solicitantul nu este o asociaţie, fundaţie, un club sportiv sau o instituţie de cultură, iar, pe de altă parte, suma solicitată depăşeşte limita de 10.000 lei impusă prin acest regulament. În acelaşi timp, ca urmare a rezultatelor sportive notabile obţinute în diverse ramuri sportive, în anul 2015, de sportivii cluburilor din Râmnicu Vâlcea şi din dorinţa de a încuraja mişcarea sportivă, indiferent de nivelul la care se practică, s-a considerat oportună implicarea Primăriei municipiului şi a Consiliului Local în organizarea evenimentului „Gala Sportului Vâlcean 2015”.

Tot Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat alocarea din bugetul local, capitolul 67 „Cultură, recreere, religie”, a sumei de 50.000 lei, către Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, prin Asociaţia ACT Matei Basarab Râmnicu Vâlcea, în vederea premierii, în cadrul „Galei Olimpicilor 2015”, a elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate notabile la nivel naţional şi internaţional în anul şcolar 2014-2015. Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea va depune, ulterior organizării evenimentului „Gala Olimpicilor 2015”, un tabel nominal cu premiile acordate cu această ocazie în limita sumei alocate din bugetul local. La nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, în mod tradiţional, la fiecare final de an, în organizarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea se desfăşoară evenimentul „Gala Olimpicilor”, dedicat premierii elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate notabile la nivel naţional şi internaţionale în anul şcolar 2014 – 2015. Tot conform tradiţiei, Municipiul Râmnicu Vâlcea a fost partenerul constant în organizarea acestui eveniment printr-o participare financiară de la bugetul local destinată premierii elevilor şi cadrelor didactice (de exemplu în valoare de 50.000 lei în anii 2013 şi 2014). Prin adresa nr. 41658/16 noiembrie 2015, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea a invitat Municipiul Râmnicu Vâlcea să participe, în calitate de partener, Ia organizarea în luna decembrie, a evenimentului „Gala Olimpicilor 2015”, unde urmează să fie premiaţi elevii şi cadrele didactice cu rezultate notabile la nivel naţional şi internaţionale în anul şcolar 2014-2015. În urma rezultatelor deosebite obţinute la concursurile şcolare şi olimpiadele organizate în diverse discipline şcolare în anul 2015, de elevi ai unităţilor de învăţământ din Râmnicu Vâlcea şi din dorinţa de a încuraja performanţa în educaţie, atât la nivelul elevilor, cât şi al profesorilor, s-a considerat oportună implicarea Primăriei municipiului şi a Consiliului Local în organizarea evenimentului „Gala Olimpicilor 2015”. Gala va fi organizată cu invitarea reprezentanţilor Primăriei municipiului şi ai Consiliului Local Municipal şi cu menţionarea publică a implicării financiare a Municipiului Râmnicu Vâlcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea urmând să depună, ulterior evenimentului, un tabel nominal cu premiile acordate cu această ocazie în limita sumei alocate din bugetul local.

(Petre Coman)

Leave a Response