|duminică, aprilie 2, 2023
  • Follow Us!

Anunţ de presă privind finalizarea proiectului POSDRU/181/2.2/S/152527 „Educaţie adecvată în sprijinul unei vieţi bune şi demne „ 

Anunt de presa 152527_final

Asociaţia pentru Creşterea Speranţei de Viaţă (APCSV) Bucureşti în parteneriat cu Şcoala Gimnazială ”Al.I.Cuza” Com. Podul Iloaiei – Iaşi, Şcoala Gimnazială ”Dimitrie Vatamaniuc”Loc. Suceviţa – Suceava, Şcoala Gimnazială ”D.D. Pătrăşcanu”Loc. Tomeşti – Iaşi, Atest SRL – Iaşi, şi Şcoala Gimnazială ,,Constantin Isărescu’’ Com. Şirineasa – Vâlcea anunţă finalizarea proiectului „Educaţie adecvată în sprijinul unei vieţi bune şi demne „.

Proiectul a avut o duratăde aproximativ 9 luni (23 martie – 15 decembrie 2015) şi a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013“Investeşte în oameni!” , Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 – „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Prin intermediul proiectului s-a urmărit atingerea obiectivului general POSDRU şi anume dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii.

Proiectul a fost implementat în regiunile Nord-Est, Bucureşti-Ilfov şi Sud-Vest Oltenia şi a urmărit atingerea a 4 obiective specifice:

  • Îmbunătăţirea cadrului metodologic privind prevenirea şi corectarea abandonului şcolar prin elaborarea a 2 proceduri specifice de colaborare pentru prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire a şcolii pe baza testării şi dezvoltării instrumentelor educaţionale specifice – orientare, consiliere şi asistenţă educaţională.
  • Completarea educaţiei de bază a 226 elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii din localităţile aferente fostelor zone industrializate din regiunile Nord-Est şi Sud-Vest Oltenia prin activităţi de tip ”after-school”.
  • Furnizarea competenţelor şi abilităţilor de bază, orientare şi consilierea şcolară şi profesionale pentru 124 de persoane din regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Est care au părăsit timpuriu şcoala prin programul ”a doua şansă”.
  • Promovarea activităţilor proiectului ca instrumente flexibile şi durabile prin derularea unor evenimente de promovare şi infiinţarea unei platforme online cu scopul conştientizării şi implicării actorilor cheie pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala.

 

Grupul ţintă realizat în perioada de implementare este format din 220de elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii care provin din familii defavorizate, părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii şi 124 de persoane cu vârsta mai mică de 18 ani care au părăsit timpuriu şcoala şi care au domiciliul în apropierea fostelor zone industrializate din regiunile Nord Est si Sud Vest Oltenia.

Dintre principalele rezultate urmărite prin implementarea prezentului proiect amintim:

  • 124 de participanţi la programul de educaţie de tip „a doua şansă”, din care 51 de femei;
  • 220 de participanţi la activităţi tip „Şcoală după şcoală”
  • 220 de participanţi la activităţi tip „Şcoala de vară”
  • 220 de părinţi/tutori consiliaţi

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la Profeanu Cristina, Responsabil informare si publicitate în cadrul Asociaţiei pentru Creşterea Speranţei de Viaţă (APCSV) Bucureşti, la tel/fax: 021.315.85.65/ 021.315.85.66sau email: posdru152527@sperantadeviata.ro

 

 

Leave a Response