|duminică, aprilie 2, 2023
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va prelungi durata de implementare a 7 proiecte europene până la 30 iunie 2016 

Consiliul-Judetean-Harghita

 

 

În data de 22 decembrie 2015, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu 24 de proiecte de hotărâri plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Astfel, se vor aproba următoarele propuneri: modificarea componenţei Autorităţii Teritoriala de Ordine Publică Vâlcea; rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a listelor obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2015; utilizarea unor sume din excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015; modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 84 din 20.05.2013 referitoare la aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de obiectivul de investiţii Sistem de management integral al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea; aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Consolidare, modernizare, extindere şi dotarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni” şi asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia; aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea” şi asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia; aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia”; aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea DJ 665 limită judeţului Gorj – Mariţa – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu”; aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea DJ 648 Ioneşti – Olanu, Judeţul Olt şi construcţie două poduri din beton armat”; aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata”; aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficientei energetice”; rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2015 şi estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2016 şi 2017; stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc acţiunile de protocol, dotarea cu autoturisme precum şi consumul de carburanţi; eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale provenite din redevenţă şi majorări datorate bugetului propriu al Judeţului Vâlcea de către SC Apavil SA Vâlcea; atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul 021 „Drăgăşani – Băbeni – Ocnele Mari (Ocniţa)”, operatorului de transport SC Matdan Service SRL; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea; modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 7 din 29 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare; aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi unele instituţii publice subordonate acestuia pentru anul 2016; modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 223 din 23 octombrie 2015, referitoaie la asocierea Judeţului Vâlcea cu comuna Budeşti, în vederea realizării lucrărilor de construire a drumului de interes local Faurecia, situat în comuna Budeşti, sat Racoviţa; modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103 din 21 decembrie 1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare; majorarea capitalului social al societăţii CET Govora şi mandatarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor să aprobe majorarea şi să modifice actul constitutiv al societăţii.

Leave a Response