|sâmbătă, martie 25, 2023
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat alocarea a 360.000 lei către clubul de handbal HCM Râmnicu Vâlcea 

Matei premiere handbaliste1

 

 

Vineri, 18 decembrie 2015, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară, a aprobat rectificarea bugetului local pe anul acesta în minus cu suma de 1,28 milioane de lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. Bugetul pe anul acesta, rectificat, va avea valoarea totală de 300,86 milioane de lei, la partea de venituri (din care 273,96 milioane de lei venituri estimate pentru anul 2015 şi 26,9 milioane de lei excedent al anului 2014) şi 300,86 milioane de lei la partea de cheltuieli. De asemenea, s-a rectificat lista cuprinzând situaţia privind repartizarea creditelor bugetare pe unităţi de învăţământ pentru cheltuieli funcţionale pe anul 2015, în plus cu suma de 35.000 lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 11,4 milioane de lei, dar s-a modificat şi lista de investiţii pe anul 2015 (fonduri externe nerambursabile postaderare şi cofinanţare buget local) în plus cu suma de 9,58 milioane de lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 89,1 milioane de lei. În fine, s-a rectificat lista de investiţii pe anul 2015, total surse de finanţare, în minus cu suma de 9,93 milioane de lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 22,7 milioane de lei. Cu adresa înregistrată la Primăria Râmnicului în data de 7 decembrie 2015, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea a comunicat situaţia sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2015, actualizată în baza deciziei a şefului AJFP Vâlcea pe anul acesta, alocate la nivelul judeţului Vâlcea în baza OUG nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, astfel: cu suma de 1,81 milioane de lei se diminuează veniturile bugetului local pe anul 2015. Ulterior rectificării bugetului local, pentru proiectele în derulare s-a încasat la bugetul local suma totală de 530.000 lei, reprezentând corecţii financiare. Până la data de 8 decembrie 2015 s-a încasat suma de 83.750 lei, cu 2.600 lei mai mult decât prevederea anterioară, sumă cu care se majorează veniturile bugetare pe anul 2015 la sursa „Donaţii şi sponsorizări”.

La partea de cheltuieli influenţele din această rectificare se regăsesc la următoarele capitole de cheltuieli: Capitolul „Tranzacţii privind datoria publică” – minus 320.000 lei diminuare credite bugetare dobânzi ca urmare a rambursării împrumuturilor bancare; Capitolul „Învăţământ” – minus 1,8 milioane de lei hotărâri judecătoreşti unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (sursă buget de stat), plus 35.000 lei dotări şcolare Colegiul Naţional Alexandru Lahovari; Capitolul „Cultură, recreere şi religie” – plus 411.000 lei rambursare credit intern, plus 2.600 lei donaţii şi sponsorizări, plus 2,5 milioane de lei finanţare naţională obiectiv „Reabilitare şi modernizare Bază de agrement Ostroveni”, plus 360.000 lei susţinere activitate sportivă Handbal Club Municipal; Capitolul „Combustibili şi energie” – plus 3,5 milioane de lei subvenţie energie termică; Capitolul „Transporturi” – plus 3,4 milioane de lei rambursare credit intern, minus 3,95 milioane de lei cheltuieli materiale DADP (economie din contractele încheiate), plus 6,55 milioane de lei finanţare naţională obiectiv „Reorganizare şi amenajare spaţiu public central”, plus 530.000 lei finanţare naţională obiectiv „Reabilitare pod peste Olt”.

(Petre Coman)

Leave a Response