|marți, martie 21, 2023
  • Follow Us!

Deputatul Romeo Rădulescu a… sabotat legea votului prin corespondenţă 

Romeo_Radulescu_pag1
  • Electoratul din Vâlcea trebuie să știe!

 

Deputatul Romeo Rădulescu a… sabotat legea votului prin corespondenţă

 

Potrivit situaţiei de la Parlament, deputatul „neafiliat” de Vâlcea, Romeo Rădulescu, a votat luna trecută împotriva adoptării propunerii PL nr. 712/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul electoral. Din fericire, legea a trecut de Parlament, iar preşedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind votul prin corespondenţă, la o zi după ce judecătorii CCR au declarat-o constituţională. Votul prin corespondenţă se va aplica doar pentru alegerile parlamentare, iar votanţii, cetăţenii români cu drept de vot, având domiciliul sau reşedinţa în străinătate, se vor putea înregistra printr-o cerere scrisă, depusă personal sau transmisă prin poştă, la ambasade şi consulate. Românii din străinătate vor trebui să meargă la ambasade şi la consulate sau să trimită prin poştă la misiunile diplomatice o cerere pentru a se înregistra. Alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care doreşte să-şi exercite dreptul de votprin corespondenţă la alegerile generale pentru Senat şi Camera Deputaţilor trebuie să se înscrie în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă, în baza unei cereri scrise, datate şi semnate, depuse personal sau transmise prin poştă către misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de domiciliu sau reşedinţă, la care anexează o copie a paşaportului cu menţionarea statului de domiciliu, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, respectiv o copie a actului de identitate şi o copie a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine. Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă care sunt transmise alegătorului sunt următoarele: un plic exterior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse plicul interior şi certificatul de alegător; un plic interior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opţiunea sau opţiunile de vot, după caz (plicul interior va conţine un autocolant cu menţiunea „VOTAT”, prevăzut cu elemente de siguranţă stabilite); certificatul de alegător ce cuprinde „numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa din străinătate, după caz, seria şi numărul actului de identitate, precum şi declaraţia pe proprie răspundere a alegătorului privind exercitarea în mod liber, direct şi secret a dreptului de vot, datată şi semnată olograf (în conţinutul declaraţiei se vor menţiona tipul şi data scrutinului); instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică şi termenul în care alegătorul trebuie să depună în cutia poştală sau la oficiul poştal documentele prevăzute mai sus încât acestea să fie livrate biroului electoral competent, în termenul prevăzut de lege; buletinul de vot prin corespondenţă.

Leave a Response