|marți, martie 21, 2023
  • Follow Us!

Terenul de sub Casa de Cultură a Sindicatelor va fi trecut în domeniul Primăriei Râmnicului 

ccs-rm-valcea

 

 

În cursul acestei săptămâni, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este chemat să aprobe propunerea de inventariere în domeniul privat al Primăriei Râmnicului a terenului aferent imobilului „Casa de Cultură a Sindicatelor”. Prin hotărârea Consiliului de Miniştri al RSR din anul 1970 s-a aprobat executarea de către Comitetul executiv ai Consiliului Popular al Judeţului Vâlcea, prin unitatea sa de construcţii-montaj, a lucrării „Casa de Cultură a Sindicatelor din municipiul Râmnicu Vâlcea”, finanţarea lucrărilor urmând a fi asigurată din fondurile Uniunii Generale a Sindicatelor din România. De asemenea, terenul proprietate de stat, în suprafaţă de 5000 mp, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, necesar construirii casei de cultură, s-a transmis din administrarea Comitetului Executiv al Consiliului Popular al municipiului Râmnicu Vâlcea, în folosinţă gratuită, pe durată nedeterminată, UGSR. În data de 10 septembrie 2015, prin împuternicirea sub semnătură privată nr. 51, Casa de Cultură a Sindicatelor a împuternicit pe Roguba Trading SRL, ca prin împuternicitul său legal Băjan Gabriel Sorin, să asigure întocmirea documentaţiei cadastrale pentru imobilul „Casa de Cultură a Sindicatelor”. Conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului mai sus menţionat întocmit de persoană autorizată ANCPI, suprafaţa terenului aferent imobilului este de 3.767 mp. Prin încheierea din 23 septembrie 2015, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea a respins cererea având ca obiect înscriere provizorie teren şi intabulare construcţie, pentru statul român prin Casa de Cultură a Sindicatelor, motivat de faptul că nu s-au depus acte de proprietate pentru imobilul teren în suprafaţă de 3.767 mp. Ulterior Roguba Trading SRL a solicitat Primăriei Râmnicului inventarierea terenului pe care este construită Casa de Cultură a Sindicatelor în patrimoniul municipiului Râmnicu Vâlcea. În vederea clarificării regimului juridic al terenului, Primăria a solicitat organizaţiei Casa de Cultură a Sindicatelor Râmnicu Vâlcea să depună în copie actele de proprietate asupra construţiei. Din documentele depuse nu rezultă modalitatea prin care imobilul „Casa de Cultură a Sindicatelor” a trecut din patrimoniul UGSR în patrimoniul entităţii juridice – Casa de Cultură a Sindicatelor Râmnicu Vâlcea, însă din verificările efectuate în evidenţa fiscală a municipiului, rezultă că aceasta figurează înregistrată fiscal cu clădirea mai sus menţionată. Valoarea terenului descris mai sus este de 1,62 milioane de lei şi a fost stabilită în funcţie de valorile de piaţă ale terenurilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, utilizate de notarii publici şi stabilite prin raport de evaluare întocmit de evaluator atestat.

(Petre Coman)

Leave a Response