|sâmbătă, martie 25, 2023
  • Follow Us!

Finalizare proiect POS Mediu, Axa Prioritară 4: ”Managementul conservativ integrat al ROSCI0188 Parang ” 

Comunicat de presa pentru beneficiarii POS Mediu – click pentru vizualizare

Fundatia Guard Forest din Ramnicu Valcea, strada Strandului nr.8, judetul Valcea, tel/fax:0250733040,         e-mail:office@sitparang.ro, site: www.sitparang.ro, anunţă finalizarea proiectului ”Managementul conservativ integrat al ROSCI0188 Parang”.

Proiectul finalizat de către Fundatia Guard Forest din Rm. Valcea, jud. Valcea, este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu (Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniu major de intervenţie – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000).

Valoarea totală a proiectului este de 2.202.851,62 lei, din care 2.202.851,62 lei finanţare nerambursabilă din FEDR şi buget de stat.

Principalele activităţi ale proiectului  desfăşurate pe o perioadă de 30 de luni (17.06.2013 – 31.12.2015) au fost : elaborarea Planului de Management conservativ integrat al ROSCI0188 Parâng,  consultarea tuturor factorilor interesaţi, organizarea de evenimente de constientizare si informare, instruirea personalului din cadrul Fundatiei Guard Forest responsabil cu managementul proiectului, cresterea capacitatii institutionale a administratorului Fundatia Guard Forest.

Proiectul are o importanţă majoră, planul de management aprobat fiind documentul de bază pentru administrarea Sitului Parang ROSCI0188, dar şi pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii umane de pe suprafaţa acestor arii protejate.

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune/Fondul European de Dezvoltare Regională.

 

                                                                                                          

Date de contact

Fundatia Guard Forest

Presedinte,

Deaconeasa N. Gheorghe

Str. Strandului, Nr. 8, Rm. Valcea, Judet Valcea, e-mail:office@sitparang.ro

Leave a Response