|duminică, aprilie 2, 2023
  • Follow Us!

Nereguli pe BANDĂ RULANTĂ la Primăria Bălcești, condusă de Ion Curelaru 

ion curelaru1

 

Curtea de Conturi a efectuat anul trecut un audit la Primăria oraşului Bălceşti, condusă de Ion Curelaru, şi a constatat că primăria a deținut, în anul 2014, un autoturism de transport persoane pentru care normativul de consum de carburanți a fost de 1500 litri pe an/pe autoturism (125 litri/lună/pe autoturism). În urma verificărilor efectuate, privind consumul de carburanți, s-a constatat că în perioada analizată a fost depășit consumul normat de benzină cu 58,72 litri, cu o valoare estimată de 361 lei. Tot Curtea de Conturi a mai descoperit că Primăria Bălcești și ordonatorul terțiar (Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”) nu au calculat și înregistrat în contabilitate amortizarea activelor fixe necorporale. S-a constatat înregistrarea constituirii de provizioane în plus, cu suma estimată de 1,1 milioane de lei, pentru drepturile salariale câștigate în instanță. Nu au fost respectate prevederile legale referitoare la evidenţierea în contabilitate suprasolvirilor la impozitele și taxele locale, a căror valoare la 31 decembrie 2014 a fost de 75.000 lei. S-a constatat înregistrarea eronată în contabilitate a sumelor de 3.000 lei și 1.000 lei (prima la obiecte de inventar în loc de mijloace fixe – 1buc. calculator, iar a doua pe cheltuieli în loc de investiții în curs și în final la mijloace fixe – materiale pentru montarea unei pompe la obiectivul „Reabilitare școală Otetelișu” – investiție pusă în funcțiune în 2014). S-a constatat neînregistrarea pe stocuri și pe consum a cantității de 247,62 tone piatră calcar (primită gratuit de la Societatea Națională a Sării SA – Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, care a avut încheiat contract de sponsorizare cu Consiliul Județean Vâlcea pentru mai multe primării, printre care și Primăria Bălcești, a cărei valoare estimată a fost de 4.000 lei). Primăria Bălcești nu a înregistrat și evidențiat în grupa 30 „Stocuri de materii și materiale” în contul sintetic 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” valoarea rezultată după achiziționarea a 2 pistoale de vopsit. Aceste active curente au fost înregistrate direct pe cheltuieli în contul 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi”.

Persoanele fizice şi juridice care au concesionat bunuri de la primărie au „uitat” să plătească taxele şi impozitele

La ordonatorul terțiar de credite din subordine Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” nu s-a asigurat separarea atribuțiilor cu privire la persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu și celelalte activități financiar-contabile; întocmirea, semnarea și avizarea tuturor documentelor specifice fazelor procesului execuției bugetare: angajare, lichidare, ordonanțare și plată. Au fost identificate cazuri de persoane fizice sau juridice, care au concesionat sau închiriat bunuri de la primărie, pentru care nu au declarat și nu au plătit impozitele și taxele datorate bugetului local, fiind stabilit un debit suplimentar de 244 lei. Nu au fost luate toate măsurile de urmărire şi executare silită pentru debitele neachitate la termen de persoanele fizice şi persoanele juridice care deţin bunuri impozabile (mijloace de transport) pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi care înregistrează restanţe la plata impozitelor şi taxelor către bugetul local. Nu s-a stabilit și înregistrat un debit suplimentar estimat în sumă de 5.00 lei și nu au fost calculate și înregistrate accesorii estimate în sumă de 3.000 lei, în cazul unui contract de concesiune. La nivelul Primăriei Bălcești nu este utilizat contul în afara bilanţului 8075 pentru evidenţierea rezultatului bugetului local stabilit potrivit prevederilor legii privind finanţele publice locale, separat pe fiecare secţiune: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare. La ordonatorul terțiar de credite Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” au fost încheiate 6 contracte individuale în valoare totală de 3.000 lei pentru prestarea serviciilor de pregătire profesională plătite de entitate fără respectarea reglementărilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea: deschiderea şi utilizarea contului în afara bilanţului 8075 pentru evidenţierea rezultatului bugetului local stabilit potrivit prevederilor legii privind finanţele publice locale, separat pe fiecare secţiune: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare; calcularea și înregistrarea în evidența contabilă a amortizării activelor fixe necorporale la Primăria Bălcești; stabilirea definitivă a drepturilor câștigate prin hotărâri judecătorești rămase de plată (reprezentând ultima tranșă de 35%), pe fiecare persoană și înregistrarea diferențelor de provizioane, în vederea cunoșterii exacte a datoriilor unității față de slariați atât la Primăria Bălcești cât și la Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”; înregistrarea în evidența contabilă a creanțelor contribuabililor din impozite și taxe locale la Primăria Bălcești în conformitate cu prevederile legale în vigoare, etc.

(Petre Coman)

Leave a Response