|duminică, aprilie 2, 2023
  • Follow Us!

Păsat şi Buican politizează complet ATOP: alţi doi liberali vor fi numiţi ca „reprezentanţi ai comunităţii” 

pasat-gheorghe-cj-ok-

 

La ordinul politic direct al preşedintelui PNL Vâlcea, Cristian Buican, şeful interimar al Consiliului Judeţean Vâlcea, Gheorghe Păsat, a întocmit un proiect de hotărâre care va fi supus aprobării în şedinţa ordinară din 31 martie 2016 şi care vizează modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea. Concret, se intenţionează cooptarea în ATOP Vâlcea a liberalilor Bogdan Popescu (consilierul personal al preşedintelui Păsat) şi a lui Ion Greere. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 94 din 31 martie 2015 s-au validat mandatele de membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea ai reprezentanţilor comunităţii desemnaţi prin Dispoziţia Vicepreşedintelui cu atribuţii de preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 149 din 25 martie 2015, după cum urmează: Elena Caplea, Gabriel Tomescu, Mihail Tiberiu Murăruş. Prin Dispoziţia preşedintelui al Consiliului Judeţean Vâlcea nr.141 din 25 martie 2016, a fost modificată dispoziţia nr. 149 din 25 martie 2015, având în vedere demisia lui Gabriel Tomescu şi dispoziţiile din regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, potrivit cărora calitatea de membru al autorităţii teritoriale de ordine publică se pierde în cazul în care titularul nu mai îndeplineşte funcţia care a determinat desemnarea sa, iar pentru reprezentanţii comunităţii, în situaţia în care îşi schimbă domiciliul în altă unitate administrativ-teritorială ori ca urmare a revocării lor. Astfel, Elena Caplea şi Gabriel Tomescu vor fi înlocuiţi cu Ion Greere şi Bogdan Popescu. Potrivit prevederilor din Legea nr. 218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul fiecărui judeţ se organizează şi funcţionează autoritatea teritorială de ordine publică, organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vâlcea, prin activitatea sa, asigură reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică şi este constituită din şeful inspectoratului de poliţie judeţean, un reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de consiliul judeţean şi 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean. Subprefectul şi şeful inspectoratului de poliţie judeţean sunt membri de drept ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea. În conformitate cu aceste dispoziţii legale, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 57 din 31 octombrie 2012, a fost validat mandatul membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, organism cu rol consultativ cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi a siguranţei cetăţenilor, la nivelul judeţului Vâlcea.

Leave a Response