|miercuri, decembrie 7, 2022
 • Follow Us!

Fosta şefa de la Învăţământ, Gabriela Ene, s-a aflat în CONFLICT DE INTERESE la proiectul „Şcoala viitorului” 

Gabriela-Ene

 

 

Recent, „Ziarul de Vâlcea” a transmis o solicitare către Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, prin care s-au cerut adresele care privesc corecţiile financiare cu privire la proiectul „Şcoala viitorului”, contract POSDRU – ID 20765. La rândul său, ISJ Vâlcea a comunicat faptul că, pe parcursul implementării acestuia, au fost constatate de către organele de verificare din cadrul autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, creanţe bugetare, rezultate din declararea de către acestea a unor cheltuieli realizate în implementarea proiectului ca fiind neeligibile, fiind încheiat în acest sens un proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului de convergenţă. Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea a uzat de posibilitatea de a formula puncte de vedere, contestaţii şi căi legale de atac referitoare la concluziile activităţii de verificare prin care s-au stabilit aceste cheltuieli neeligibile, în cauză fiind vorba de interpretarea diferită a unor dispoziţii legale privind stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, la această dată nefiind pronunţată o soluţie definitivă în cauză.

În data de 22 iunie 2015, s-a încheiat un proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă privind proiectul „Şcoala viitorului – împreună pentru o societate bazată pe cunoaştere”. Procesul verbal s-a încheiat în urma verificării la faţa locului de către Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Prof. Andra Bică, inspector şcolar general al ISJ Vâlcea, a formulat un punct de vedere cu privire la constatările din proiectul procesului-verbal, pe care le consideră neîntemeiate. „La data de 4 iunie 2015 am primit proiectul procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare încheiat la data de 25 mai 2015 privind proiectul cu titlul «Şcoala viitorului – împreună pentru o societate bazată pe cunoaştere», al cărui beneficiar este Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea. Prin proiectul procesului-verbal mai sus arătat, la punctul 8, concluziile activităţii de verificare, suma de 129.000 lei solicitată la rambursare în cadrul cererilor de rambursare pentru trei persoane – Ene Gabriela Ana (fost şef al ISJ Vâlcea), Mărăndici Tatiana, Mărăndici Adrian – la capitolul bugetar cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului «este considerată ca fiind neeligibilă ca urmare a aspectelor semnalate prin sesizarea înregistrată la OIPOSDRU de către comisia de verificare la faţa locului, respectiv suspiciunea de neregulă astfel generându-se un conflict de interese». Potrivit art. 12 din proiectul procesului-verbal, motivele de fapt pentru care instituţia noastră a fost desemnată ca debitoare au fost aspectele semnalate în sesizarea înregistrată la OIPOSDRU în data de 30 mai 2014, respectiv suspiciunea de neregulă care menţionează: «Contractul de prestări servicii al doamnei Ene Gabriela Ana este semnat de doamna Ene Gabriela Ana atât în calitate de prestator, cât şi în calitate de reprezentant legal al ISJ Vâlcea; rapoartele de activitate ale doamnei manager de proiect Mărăndici Tatiana sunt semnate de dânsa atât ca expert cât şi la avizat în calitate de manager de proiect; rapoartele de activitate ale domnului Mărăndici Adrian sunt avizate de către doamna Mărăndici Tatiana, manager de proiect, dar care îi este rudă de gradul I (mamă)». Apreciem ca fiind neîntemeiate constatările din proiectul procesului verbal având în vedere următoarele: în ceea ce priveşte semnarea contractului de prestări servicii al doamnei Ene Gabriela Ana de către aceasta atât în calitate de prestator, cât şi în calitate de reprezentant legal al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, apreciem ca legală încheierea contractului mai sus arătat şi semnarea acestuia de către doamna profesor Ene Gabriela Ana, atât ca reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, cât şi ca prestator (executant). Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data încheierii contractului în cauză, singurul în măsură să reprezinte Inspectoratul Şcolar Judeţean este inspectorul şcolar general, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Ca urmare, la data încheierii contractului în cauză, dar şi ulterior, în afară de inspectorul şcolar general care la momentul în cauză era doamna profesor Ene Gabriela Ana, nimeni din cadrul inspectoratului şcolar nu poate semna ca reprezentant al acestei instituţii decizii, contracte, decât în cazul şi în perioada în care acesta este în concediu medical sau în concediu de odihnă aprobat de ministru, iar atribuţiile de inspector şcolar general sunt delegate prin ordin de minstru”, se arată în comunicarea ISJ Vâlcea.

 

Rapoartele de activitate ale lui Adrian Mărăndici erau avizate de către… mama sa

 

În ceea ce priveşte faptul că rapoartele de activitate ale doamnei manager de proiect Mărăndici Tatiana sunt semnate de dânsa, atât ca expert, cât şi la avizat, în calitate de manager de proiect, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea menţionează că toate activităţile declarate prin rapoartele de activitate pot fi certificate prin existenţa documentelor fizice din arhiva proiectului, iar documentele privind efectuarea plăţilor pentru activităţile prestate sunt certificate conducătorul instituţiei beneficiare, responsabilul financiar şi de persoana care asigura controlul financiar preventiv. Având în vedere faptul că toate activităţile declarate în rapoartele de activitate ale managerului de proiect pot fi probate şi a faptului că activităţile şi rezultatele proiectului au fost realizate 100%, iar indicatorii proiectului au fost atinşi, ISJ aprecia că poate fi probată atât realitatea, cât şi calitatea prestaţiei acestuia. Cât priveşte faptul că rapoartele de activitate ale domnului Mărăndici Adrian sunt avizate de către doamna Mărăndici Tatiana, manager de proiect, dar care îi este… rudă de gradul I (mamă). Tot Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea aprecia că realitatea activităţii desfăşurate de Mărăndici Adrian în calitate de animator tabără în luna august 2011 este probată prin faptul că, la tabăra organizată în cadrul proiectului în acea perioadă au participat un număr de 50 copii, care au avut doar doi animatori, ce au desfăşurat activităţi de organizare şi coordonare în timpul liber, activităţi de supraveghere, organizare de excursii şi drumeţii, etc. Astfel că, chiar dacă raportul de activitate a fost semnat de ruda de gradul I a acestui expert pe termen scurt, activităţile declarate în raport sunt reale şi pot fi probate. Având în vedere cele mai sus menţionate, ISJ Vâlcea a cerut Ministerului Educaţiei să ia act de punctul de vedere şi să revizuiască cuantumul sumei de 129.000 lei, considerată ca fiind neeligibilă. Proiectul „Şcoala viitorului – împreună pentru o societate bazată pe cunoaştere” a avut o perioadă de implementare de 24 de luni, începând cu data de 1 aprilie 2010. Bugetul total a fost de 1,83 milioane de lei, din care, 1,71 milioane de lei pentru cheltuieli eligibile şi 124.900 lei pentru cheltuieli neeligibile. Sursele de finanţare: contribuţie din fonduri UE (77,35%), contribuţie publică naţională (22,65%), contribuţia eligibilă a beneficiarului (2%). Stadiul actual de implementare – proiect finalizat. Au fost înregistrate la OIPOSDRU următoarele cereri de rambursare: cererea de rambursare înregistrată la OIPOSDRU în data de 18 ianuarie 2011, a fost acordat „bun de plată” pentru suma de 204.287 lei; cererea de rambursare înregistrată la OIPOSDRU în data de 13 decembrie 2011, a fost acordat „bun de plată” pentru suma de 505.045 lei; cererea de rambursare înregistrată la OIPOSDRU în data de 22 mai 2013, a fost acordat „bun de plată” pentru suma de 645.979 lei.

(Petre Coman)

2 Responses to Fosta şefa de la Învăţământ, Gabriela Ene, s-a aflat în CONFLICT DE INTERESE la proiectul „Şcoala viitorului”

 1. sisi

  DOAMNE CATI BANI SE DUC PE HARTII NEFOLOSITOARE SI NOI STAM PE SALARII DE MIZERIE!

   
 2. un observator

  Care scoala a ,, viitorului ” ca pe vremea d-nei inspector Ene se taiau salariile si se se desfiintau scolile !

   

Leave a Response