|sâmbătă, septembrie 30, 2023
  • Follow Us!

Rectificare POZITIVĂ de buget la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea de 10,76 milioane de lei 

SJU-Valcea-cu-Ponoran

 

  • pe lângă această sumă, unitatea spitalicească a mai primit fonduri de la Ministerul Sănătăţii pentru achiziţionarea unui ecograf şi a două bucăţi Injectomat

 

Luna trecută, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, în sensul majorării acestuia cu suma totală de 10,76 milioane de lei, după cum urmează: 10,31 milioane de lei venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea; 125.000 lei venituri încasate din finanţarea bugetară a anilor precedenţi; 52.000 lei venituri din concesiuni şi închirieri; 249.000 lei sume utilizate din excedentul anului precedent; 3.500 lei sume încasate din donaţii şi sponsorizări; 20.000 lei subvenţii de la bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea. La partea de cheltuieli, suma de 10,76 milioane de lei se repartizează după cum urmează: 3,27 milioane de lei la titlul „Cheltuieli de personal”, 7,49 milioane de lei la titlul „Bunuri şi servicii”. Ca urmare a sumelor alocate în baza actelor adiţionale la contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea şi Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea, precum şi a sumelor încasate în baza contractelor de închiriere, a contractului de donaţii şi sponsorizări şi a subvenţiilor primite de la bugetul local, CJ Vâlcea a decis rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea cu suma de 10,76 milioane de lei.

Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea a comunicat luna trecută CJ Vâlcea că Ministerul Sănătăţii – Direcţia Generală Buget şi Contabilitate, în baza adresei nr A.C.P./3814/18 aprilie 2016, a aprobat pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea suma totală de 350.000 lei, din care: 196.000 lei pentru achiziţionarea unui ecograf, 153.000 lei pentru achiziţionarea a două bucăţi Injectomat. Suma de 350.000 lei reprezintă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate, sumă cu care s-au majorat veniturile bugetului propriu al judeţului Vâlcea.

Direcţia Generală Programe şi Relaţii Externe din CJ Vâlcea în baza Notelor de fundamentare nr. 8350 si 8351 din 24 mai 2016, aprobate de ordonatorul principal de credite, a prezentat necesitatea şi oportunitatea finanţării costurilor legate de elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru următoarele obiective de investiţii: „Modernizarea, extinderea şi dotarea ambulatoriului şi ale Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”; „Consolidare si reabilitarea termică a unor secţii nemodernizate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”. Pentru elaborarea proiectelor menţionate, a căror finanţare să se poată obţine în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, este necesară realizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI), a expertizei tehnice, a studiilor conexe (studiul geotehnic şi auditul energetic) a documentaţiilor tehnice pentru eliberarea certificatului de urbanism şi a documentaţiilor tehnice pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare autorizării lucrărilor de construire. Având în vedere resursele financiare ce pot fi mobilizate în acest scop la această dată, CJ Vâlcea a decis alocarea a câte 10.000 lei pentru fiecare obiectiv în parte.

(Petre Coman)

Leave a Response