|marți, septembrie 26, 2023
  • Follow Us!

Primarul din Ioneşti, Constantin Neagoie, s-a ales cu plângere penală la Parchetul Drăgăşani pentru 4 infracţiuni 

neagoie-betivul

 

Zilele trecute, Ion Cătănoiu, fostul primar al comunei Ioneşti şi candidat PSD la alegerile locale din 5 iunie, a făcut plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgăşani, prin care cere efectuarea de cercetări cu privire la savârşirea de către primarul Constantin Neagoie a infracţiunii de delapidare (prevăzută şi pedepsită de art. 295 CP), a infracţiunii de conflict de interese (prevăzută şi pedepsită de art. 301 CP), a infracţiunii prevăzute de art. 18 A2 Legea nr. 78/2000, şi a infracţiunii prevăzută de dispoziţiile art. 273 Cod penal, cu aplicarea art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000. „Numitul Neagoie Constantin a construit o casa in fondul forestier din punctul Guguianca, comuna lonesti, cu încalcarea dispoziţiilor Codului Silvic privind diminuarea fondului forestier. Pentru a ajunge la aceasta casa, din drumul forestier Guguianca a fost pietruit pe o lungime de 1 km si au fost construite doua poduri peste Valea Guguianca si Valea Oii. Drumul pietruit este numai in parte proprietatea lui Neagoe Constantin, restul aparţine fie autoritatii teritorial administrative, fie altor persoane private. Pietruirea drumului si construirea podurilor s-au făcut ilegal, acestea fiind realizate fara nicio aprobare ori autorizatie. Lucrările au fost comandate de persoana fizica Neagoie Costantin si au fost realizate de societatea de constructie care avea la acea perioada contracte cu Primaria Comunei Ionesti, unde Neagoie Constantin ocupa funcţia de primar. La aceasta cabana, a realizat branşament la curent electric, prin prelungirea liniei electrice trifazice, pe stâlpi de lemn, pana la cabana. Atata cabana cat si linia electrica prelungita pe stâlpi de lemn, nu au autorizatie. Neagoie Constantin a realizat, intre doua proprietati ale sale, peste deal, asfaltarea unui drum din satul Guguianca, pe o lungime de 1200 m. Neagoie Constantin s-a folosit de funcţia pe care o are pentru a fi realizate nelegal lucrări la casa lui din Comuna Ionesti si pentru a fi asfaltat si lărgit drumul de acces la casa, aproximativ in anul 2010. Neagoie Constantin, folosindu-se tot de societatile contractate de Primărie, pentru folos personal, a realizat o noua cale de acces la imobilul sau pentru autovehicule de mare tonaj. Aceasta cale de acces a fost lărgită ajungându-se pe terenul sportiv al comunei. Betonarea caii de acces s-a făcut tot de societatile care realizau lucrările publice, fara insa ca acest drum sa faca obiectul vreunui contract incheiat cu Primaria sau Neagoe Constantin. În aceeaşi perioada, Neagoie Constantin si-a extins proprietatea pe domeniul public, prin edificarea unui gard in jurul casei. Subsemnatul, cunosc ca in anul 2010, in Comuna Ionesti se executau lucrări de către o societate care cred ca se numeşte ONIL SERV Rm. Valcea, asociat Giuran Ionel. Drumul a fost realizat fara nicio documentaţie ori avize. De asemenea, partea din terenul sportiv alipita drmului nu a fost dezmembrata. Ar fi trebuit realizata o noua lucrare cadastrala si intabulate terenurile potrivit destinatiei. În lipsa unei hotarari de Consiliu Local care sa modifice destinatia pârtii din terenul sportiv, orice lucrare executata asupra acestuia este ilegala. În calitate de consilier local, stiu ca nu a existat nicio hotarare cu privire la schimbarea destinatiei terenului sportiv. Neagoie Constantin, prin societatile contractate de Primărie, in baza contractelor de achiziţie publica, si-a betonat si pavat curtea casei lui din Comuna Ionesti. Lucrarea nu a fost achitata si a fost realizata fara nicio autorizatie. În satul Bucsani, la punctul Balastiera, se afla terenul de sport al satului, fiind in proprietatea publica a autoritatii administrativ-teritoriale. Neagoie Constantin a trimis oameni din sat pentru a ara acest teren. In timp, aceştia au ocupat terenul. Acesta a dat ilegal in folosinţa altora bunul public, in lipsa unei hotarari a Consiliului Local. De asemenea, in islazul comunal din satul Bucsani, Cercel Vasile a construit o casa fara a avea autorizatie, cu permisiunea primarului. (…) Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, după cum urmează: nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau închiriate, în condiţiile legii; nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale; nu pot fii dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credinţă asupra bunurilor mobile. Actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. 1 privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absolută. Conform art. 44 alin. 7 din Constitutia României: «Dreptul de proprietate obliga la. respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, pre cum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului». Primarul are autoritate in aceasta cauza de a corecta neregulile produse si pentru a asigura respectarea dreptului de proprietate publica. In acest sens sunt si urmatoarele dispoziţii legale: art. 61 alin. 2 din Legea 215/2001: «Primarul asigura respectarea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotararilor si ordonanţelor Guvernului, a hotararilor consiliului local; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru implicarea ordinelor si instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autoritatilor administraţiei publice central, ale prefectului, precum si a hotararilor consiliului judeţean, in contiliile legii». Potrivit art. 63 alin. 5 lit. d) din Legea 215/2001, «primarul ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspecţiei si controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute de art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ- teritoriale». Acesta se ingrijeste de aplicarea normelor juridice, de respectarea drepturilor si libertăţilor cetatenilor, precum si de ocrotirea patrimoniului public al comunei. Referitor la toate aceste fapte, subsemnatul, in calitate de consilier local, am făcut doua sesizări transmise primarului Negoie Constantin, una in data de 4 decembrie 2015 si a doua in 21 decembrie 2015. Nu am primit răspuns, nici de la primar, nici de la alt department din cadrul primăriei, incalcandu-se dispoziţiile art. 51 din Legea nr. 215/2001 si art. 297 Cod penal. Neagoie Constantin a folosit si foloseste utilajele proprietatea Primăriei in scopuri personale (transport cereale, incarcari/descarcari cu Vola). Va rog sa efectuati cercetările necesare cu privire la aceste fapte savarsite de Neagoie Constantin, primarul Comuni Ionesti, sa verificaţi daca lucrările realizate de acesta au fost făcute legal, pe terenurile sale si cu toate autorizaţiile cerute de normele in vigoare. În probatiune, depun urmatoarele inscrisuri: sesizarea din data de 04.12.2015; sesizarea din 21.12.2015; plangerea penala la care am făcut prezentele completări; articol ziar Vocea Valcii care descrie aceleaşi fapte savarsite de Neagoie Constantin. Repectuos va rog sa efectuati o cercetare la locul faptei, sa solicitati numitului Neagoie Constantin dovezile privind dreptul de proprietate asupra terenurilor pe care a construit casele, drumurile, podurile, autorizaţiile de constructie si toate documentaţiile aferente. De asemenea, consider .oportuna solicitarea de la Primaria Ionesti a contractelor de lucrări ori prestări servicii din perioada in care au fost constriuite casa, pavate, betonate, extinse drumurile, edificata extinderea reţelei electrice si construite podurile, respectiv perioada 2010-2015”, se arată printre altele în plângerea penală depusă de Ion Cătănoiu la Parchetul Drăgăşani.

Leave a Response