|miercuri, februarie 8, 2023
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului şi Direcţia Silvică vor stabili un parteneriat pentru realizarea unui parc pe Dealul Capela 

primaria_valcea_31494400

 

Zilele trecute, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea şi-a dat acordul de principiu pentru amenajarea unei păduri-parc pe Dealul Capela, în colaborare cu Regia Naţională a Pădurilor Romsilva – Direcţia Silvică Vâlcea. Luna trecută, Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea a propus Primăriei Râmnicului, în urma discuţiilor purtate între reprezentanţii acesteia şi ai autorităţii publice locale, realizarea obiectivului „Pădure-parc Dealul Capela din municipiul Râmnicu Vâlcea” în parteneriat cu Municipiul Râmnicu Vâlcea. Trupul de pădure „Dealul Capela” este proprietatea publică a statului, aflată în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, prin Direcţia Silvică Vâlcea, are o suprafaţă de circa 30 ha şi îndeplineşte condiţiile pentru a primi o asemenea destinaţie. Precizăm că Dealul Capela este unul dintre reperele oraşului Râmnicu Vâlcea, fiind un loc de promenadă pentru comunitatea locală, dar care nu oferă condiţii de siguranţă şi confort pentru locuitorii municipiului întrucât acesta nu este amenajat pentru o asemenea destinaţie. Potrivit prevederilor din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, pădurile-parc se constituie la solicitarea proprietarului sau administratorului, în baza unor studii de specialitate, cu avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură. Amenajările permise în pădurile-parc sunt: alei realizate din materiale ecologice, cu lăţimea de maximum 2 m sau piste pentru biciclete; bănci; iluminat; puncte de informare; toalete ecologice; construcţii provizorii din lemn cu suprafaţa construită de maximum 15 mp în pădurile-parc se pot realiza împăduriri cu specii care nu sunt din tipul natural fundamental în locul arborilor extraşi. În cadrul parteneriatului, Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, prin Direcţia Silvică Vâlcea va avea următoarele atribuţii: atribuirea trupului de pădure, funcţia de pădure de recreere, păduri special amenajate păduri- parc; elaborarea de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, a unui studiu de specialitate pentru adoptarea de soluţii de gospodărire adecvate funcţiilor atribuite; delimitarea şi paza suprafeţelor de pădure. Primăria Râmnicului va avea următoarele obligaţii: întocmirea proiectului tehnic, finanţarea şi executarea amenajărilor permise în pădurile-parc; asigurarea întreţinerii, reparării şi pazei acestor amenajări, precum şi a curăţeniei în pădurea-parc. Potrivit prevederilor Codului Silvic, totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producţie sau administraţie silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu destinaţie forestieră şi neproductive, cuprinse în amenajamente silvice, în condiţiile legii, constituie, indiferent de natura dreptului de proprietate, fondul forestier naţional. Acesta este, după caz, proprietate publică sau privată şi constituie bun de interes naţional. Regia Naţională a Pădurilor Romsilva manifestă un interes crescut pentru creşterea contribuţiei pădurilor, la calitatea vieţii. Acest obiectiv se poate realiza prin atribuirea unor funcţii de recreere şi transformare în păduri -parc sau păduri cu rol creativ, a unor trupuri de pădure aflate în proximitatea centrelor urbane de tipul Râmnicului.

(Petre Coman)

One Response to Primăria Râmnicului şi Direcţia Silvică vor stabili un parteneriat pentru realizarea unui parc pe Dealul Capela

  1. KIIRIKIMIKI

    ….mda ,si pe urma mutati gradina zoologica acolo pentru a putea construi case pentru apropiati pe terenul actual al gradinii…halal…curat-murdar…

     

Leave a Response