|luni, februarie 6, 2023
  • Follow Us!

Primarul Sorin Vasilache anunţă că s-a aprobat un nou Plan de Urbanism General al oraşului Băile Olăneşti 

f_350_200_16777215_00_images_6news335_sorin_vasilache_1

 

La iniţiativa primarului Sorin Vasilache, Consiliul Local al oraşului Băile Olăneşti, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 17.05.2017, a aprobat Planul de Urbanism General al oraşului Băile Olăneşti şi Regulamentul Local de Urbanism al localităţii. Consilierii locali au analizat referatul întocmit de arhitectul şef al oraşului Băile Olăneşti, prin care propunea aprobarea PUG-ului şi a regulamentului local de urbanism al oraşului Băile Olăneşti, a cărui valabilitate a încetat la data de 26 martie 2012. S-au avut în vedere prevederile HCL nr. 11/2002 de aprobare a PUG-ului, ale HCL nr. 19/2012, prin care se aprobat prelungirea valabilităţii PUG al oraşului Olăneşti până la data de 11 aprilie 2014, precum şi ale HCL nr. 21/09.04.2014, prin care s-a prelungit până la data de 30.12.2015, şi HCL nr. 108/30.12.2015 care aproba prelungirea valabilităţii PUG al oraşului Băile Olăneşti până la data de 30 decembrie 2018. În conformitate cu prevederile din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, în raport de care planul urbanistic general are caracter director şi de reglementare operaţională. În fiecare localitate trebuie să întocmească planul urbanistic general, să îl actualizeze la 10 ani şi să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor acţiunilor de dezvoltare. Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale de bază, cu privire la: stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrati al localităţii; stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie; delimitarea zonelor afectate de servituţi publice; modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice; formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor; precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construit amenajate şi plantate. Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la: evoluţia în perspectivă a localităţii; direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu; traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.

Leave a Response