|miercuri, februarie 8, 2023
  • Follow Us!

Deputaţii Eugen Neaţă şi Daniela Oteşanu solicita măsuri suplimentare de protecţie a monumentelor istorice 

Neata

 

 

În data de 7 iunie 2017, deputaţii PSD de Vâlcea Eugen Neaţă şi Daniela Oteşanu au depus la Parlament o propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din lista patrimoniului mondial, aprobată prin Legea nr. 564/2001. Astfel, monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial sunt obiective speciale, paza acestora se asigură de către administratorii monumentelor, iar Ministerul Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română asigură măsurile de ordine şi siguranţă publică. Pe de altă parte, din adresa Ministerului Afacerilor Interne trimisă Parlamentului, se reţin următoarele: obiectivele asigurate cu pază de către jandarmi se stabilesc prin hotărâre de Guvern; monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO sunt enumerate la modul general, fară a fi identificate în concret pentru a se putea stabili care sunt măsurile ce se impun în vederea asigurării pazei de către MAI (astfel în lista UNESCO regăsim, alături de cetăţile dacice, monumente precum satele fortificate din Transilvania, bisericile din Moldova, ori bisericile de lemn din Maramureş, pentru fiecare dintre acestea trebuind stabilite măsuri specifice necesare instituirii pazei); obiectivele se întind pe o suprafaţă foarte mare instituirea pazei necesitând un număr de cel puţin 74 posturi, coroborat cu implementarea în paralel a unor sisteme electronice de securitate; situaţia operativă din zona acestor obiective prezintă un risc scăzut; în scopul eliminării/diminuării riscurilor cu incidenţă asupra patrimoniului, Jandarmeria a înfiinţat totuşi 3 posturi pentru întreaga zona a cetăţilor dacice, fiind evident că numai cu aceste posturi nu se pot derula activităţile de pază; MAI va analiza posibilitatea unei intervenţii legislative asupra Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000. Consecinţele modificării articolul 6 alineatul (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată prin Legea nr. 564/2001: această modificare permite administratorului sau titularului dreptului de administrare a monumentului istoric să finanţeze direct sau să realizeze activităţile de pază, fară ca sumele respective să fir imputabile ordonatorului de credite; această modificare exonerează MAI, şi Jandarmeria Română de responsabilitatea executării cu titlu gratuit a operaţiunilor de pază a obiectivelor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, această responsabilitate şi implicit finanţarea fiind preluată de titularul dreptului de administrare, cu economii semnificative la bugetul de stat; paza nemilitarizată, cu efective civile, este considerată adecvată specificului monumentelor istorice, respectiv conlucrarea într-un sistem mixt, paza prin eforturile administratorului monumentului, cu sprijinul Jandarmeriei în ceea ce priveşte intervenţiile şi asistenţa de specialitate, fiind varianta agreată şi de către Institutul Naţional al Patrimoniului.

Leave a Response