|sâmbătă, septembrie 25, 2021
  • Follow Us!

Constantin Rădulescu nu doarme nici… toamna! 

22780724_1567103093345900_1157601046298283370_n

 

Potrivit unei informări privind activitatea din luna octombrie a lui Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliul Judeţean Vâlcea, marţi, 10 octombrie 2017, preşedintele CJ Vâlcea, în calitate de membru titular, a participat la şedinţa Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 (CM POR) care a avut loc la Bucureşti. Reprezentanţii Comisiei Europene au apreciat activitatea CM POR, a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional, a Organismelor Intermediare, precum şi a beneficiarilor care au depus proiecte până la această dată. în cadrul întâlnirii s-au aprobat şi ultimele modificări ale Programului Operaţional Regional 2014 – 2020. Astfel, s-a introdus o nouă axă dedicată oraşelor mici şi mijlocii şi care promovează incluziunea socială a populaţiei defavorizate prin sprijinirea investiţiilor în infrastructura de bază, centre sociale, comunitare etc. Alocarea financiară este de 200 milioane euro. De asemenea, pentru susţinerea investiţiilor în mediul de afaceri a fost suplimentată alocarea financiară cu 335 milioane euro din care 100 milioane euro pentru activităţile destinate microîntreprinderilor şi 235 milioane euro pentru activităţi destinate IMM-urilor. Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 are ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să îşi poată gestiona în mod eficient resursele şi să îşi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a inspectat marţi, 10 octombrie 2017, unul dintre cele mai importante drumuri din judeţul nostru. Este vorba despre DJ 654 – VALEA CHEII – IEZER – PAHOMIE – PĂTRUNSA, calea de acces către trei dintre cele mai frumoase mănăstiri din România, Schitul Iezerului, Schitul Pahomie şi Schitul Pătrunsa. Pentru acest drum, s-a obtinut finanţare de 11 miliarde lei vechi de la Guvernul României, ceea ce înseamnă că nu se mai grevează cu aceste cheltuieli bugetul Consiliului Judeţean. Pe acest drum s-au realizat deja peste 130 de poduri şi podeţe, s-au efectuat reabilitări ale albiilor şi befonări şi sprijiniri de maluri. Şi pentru ca această investiţie importantă să fie protejată, Preşedintele Constantin Rădulescu este decis să solicite o monitorizare atentă a celor care fac transport de masă lemnoasă pe acest drum. Marţi, 17 octombrie a.c., la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, Preşedintele Constantin Rădulescu s-a întâlnit, în şedinţă operativă, cu reprezentanţii conducerilor instituţiilor subordonate şi cu cele ale RAJDP Vâlcea şi CET Govora. Cu acest prilej, au fost stabilite măsurile ce urmează a fi demarate pentru prevenirea situaţiilor ce ar putea să apară, ca urmare a fenomenelor meteo nefavorabile, anunţate pentru perioada friguroasă.

Miercuri, 18 octombrie a.c., Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea şi prefectul judeţului s-au întâlnit cu reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Vâlcea, Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, Direcţiei Silvice Vâlcea, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea, Secţiei Drumuri Naţionale Vâlcea şi Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pentru a discuta despre problemele generate de transportul necontrolat de masa lemnoasă pe drumurile judeţului Vâlcea, cele mai multe dintre acestea fiind deteriorate la scurt timp după ce au fost reabilitate. Deoarece această situaţie nu trebuie să mai treneze, atât Preşedintele Consiliului Judeţean, cât şi prefectul judeţului au solicitat stabilirea unor restricţii de tonaj şi de viteză pe sectoarele de drum judeţean pe care se transportă frecvent masă lemnoasă, precum şi verificarea, de către organele de control în trafic, a respectării acestor măsuri menite să protejeze infrastructura de transport judeţean, pentru reabilitarea căreia se cheltuiesc foarte mulţi bani din bugetul judeţului.

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, şi prefectul judeţului, Florian Marin, s-au întâlnit joi, 19 octombrie a.c., la ora 11.00, cu reprezentanţii conducerilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Vâlcea, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea şi Poliţiei Locale pentru a identifica împreună măsurile necesare combaterii violenţei în şcoli. Având ca reper ultimele două evenimente petrecute recent în două licee vâlcene, când actele de violenţă au impus şi măsuri de reţinere şi control judiciar pentru 60 de zile faţă de agresori, discuţiile s-au axat pe prevenţia şi combaterea acestui fenomen, care ar putea lua amploare, dacă nu se dispun măsuri urgente în scopul eradicării lui. Fiecare dintre participanţii la acest dialog a venit cu propuneri de acţiuni menite să instruiască, atât cadrele didactice, cât şi elevii, cu privire la rolul fiecăruia în combaterea violenţei în şcoli şi în luarea măsurilor urgente în cazul în care noi incidente violente se petrec în unităţi de învăţământ, precum şi cu propuneri de măsuri concrete de apărare a ordinii şi liniştii în unităţile de învăţământ. Şi pentru ca aceste activităţi să se desfăşoare într-un mod controlat, s- a hotărât constituirea, prin ordin de prefect, a unui grup operativ care să analizeze lunar această activitate şi să aducă la cunoştinţa conducerii judeţului stadiul implementării acestor măsuri şi rezultatele lor (Grupul Operativ pentru Prevenirea Violenţei în Şcoli). Cererea de finanţare aferentă proiectului ”Creşterea eficientei energetice a clădirii Complexului de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea” a fost depusă în data de 03.10.2017. în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri publice. Complexul de Servicii Comunitare – Râmnicu Vâlcea funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi are în componenţă 3 centre de servicii sociale destinate copiilor, respectiv, doua centre de plasament şi un centru de zi şi recuperare pentru copilul cu dizabilităţi. Prin proiect se propune reabilitarea termică a clădirii Complexului de Servicii Comunitare în vederea îmbunătăţirii eficientei energetice si optimizarea costurilor de întreţinere şi funcţionare, precum si pentru creşterea gradului de confort al beneficiarilor. Valoarea totală a proiectului este de 7.595.815,94 lei. Cererea de finanţare a fost declarată admisă în urma etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, iar în prezent se află în etapa de verificare a tehnică şi financiară.

Cererea de finanţare aferentă proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Vâlcea” a fost depusă în data de 03.10.2017, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România. Aflat pe lista de proiecte prioritare, proiectul vizează completarea/extinderea infrastructurii de gestionare a deşeurilor existente la nivelul judeţului Vâlcea, prin realizarea unor investiţii care să conducă la dezvoltarea unui sistem de management integrat al deşeurilor. Astfel, proiectul urmăreşte atingerea standardelor de conformitate cu cerinţele UE referitoare la protecţia mediului, precum şi a ţintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. Valoarea totală a proiectului este de 138.586.351,88 lei. Cererea de finanţare este în procesul de evaluare, etapa „Verificarea administrativă si a eligibilităţii cererilor de finanţare.”

Cererea de finanţare aferentă proiectului „Consolidarea si reabilitarea energetica a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Măciucă” a fost depusă în data de 03.10.2017, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri publice. În vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice şi optimizarea costurilor de funcţionare, precum şi pentru creşterea gradului de confort al beneficiarilor, prin proiect s-au propus lucrări de reabilitare termică a clădirii în care funcţionează acest complex de servicii sociale destinat persoanelor aflate în dificultate. În prezent, proiectul, având o valoare totală de 4.866.272,95 lei, se află în etapa de evaluare – conformitate administrativă şi eligibilitate. În data de 22 octombrie 2017, Consiliul Judeţean Vâlcea a depus la Compania Naţională de Investiţii (CNI), documentaţia pentru includerea în Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, Subprogramul „Unităţi sanitare din mediul urban” pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea secţiilor din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, situate în str. General Magheru nr. 54″. Proiectul propus, cu o valoare totală estimată a investiţiei de 86.740.000 lei, vizează reabilitarea si modernizarea următoarelor imobile: corpurile de clădire C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C10, C12, C13 (regim de înălţime P, P+1 şi P+3; suprafaţă totală construită desfăşurată de 12.391 mp; nr. total de paturi: 367). În data de 20 octombrie 2017 au fost depuse ultimele documente solicitate în vederea includerii proiectului în Lista de sinteză a obiectivelor finanţate de Compania Naţională de Investiţii.

Leave a Response