|joi, septembrie 29, 2022
  • Follow Us!

Primarul Mircia Gutău restructurează din temelii reţeaua şcolară! SCOLILE FARA ELEVI SI FARA PERFORMANTA – DESFIINTATE! 

f_350_200_16777215_00_images_gutau_55

 

Joi, 14 decembrie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat în şedinţă extraordinară proiectul reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2018-2019. Faţă de reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ, aprobată pentru anul şcolar 2017-2018, proiectul reţelei şcolare pentru anul şcolar 2018-2019 propune următoarele modificări: structurile fără personalitate juridică – Şcoala gimnazială Waldorf şi Grădiniţa cu program prelungit Waldorf, de pe Calea lui Traian nr. 170 vor fi arondate, începând cu anul şcolar 2018-2019, unităţii cu personalitate juridică – Colegiul de Silvicultură şi Protecţia Mediului, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 195-197. Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică – Liceul de Arte „Victor Giuleanu” va avea sediul în Râmnicu Vâlcea, strada Henri Coandă nr. 23, începând cu anul şcolar 2018-2019. Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică – Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, începând cu anul şcolar 2018-2019, se reorganizează prin divizare totală după cum urmează: clasele gimnaziale cu profil sportiv se transferă la unitatea cu personalitate juridică – Colegiul Energetic, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Aleea Prof. Sergiu Purece nr. 10, clasele de învăţământ liceal – filieră tehnologică zi – se transferă după cum urmează: calificarea profesională – tehnician transporturi se transferă la unitatea cu personalitate juridică – Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleşoianu, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada Gabriel Stoianovici nr.5; calificarea profesională – tehnician în automatizări se transferă la Colegiul Energetic, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Aleea Prof. Sergiu Purece nr. 10; calificarea profesională – tehnician mecatronist se transferă la Colegiul Energetic, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, aleea Prof. Sergiu Purece nr. 10; calificarea profesională – tehnician electrician electronist auto – efectivul de elevi a fost identificat numai pentru clasa terminală a XII-a; calificarea profesională – tehnician de telecomunicaţii – efectivul de elevi a fost identificat numai pentru clasa terminală a XII-a; clasele de învăţământ liceal – filieră tehnologică cu frecvenţă redusă se transferă la unitatea cu personalitate juridică Liceul Tehnologic General Magheru, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr.43. Clasele de învăţământ profesional/dual se transferă după cum urmează: calificarea profesională mecanic auto se transferă la unitatea cu personalitate juridică – Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleşoianu, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada Gabriel Stoianovici nr.5; alificarea profesională confecţioner produse textile se transferă la Colegiul Energetic, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, aleea Prof. Sergiu Purece nr. 10. Clasele de învăţământ postliceal de stat se transferă la următoarele unităţi de învăţământ, după cum urmează: calificarea profesională tehnician transporturi auto interne şi internaţionale se transferă la unitatea cu personalitate juridică – Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleşoianu, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada Gabriel Stoianovici nr.5; calificarea profesională tehnician electronist echipamente de automatizare se transferă la unitatea cu personalitate juridică Liceul Tehnologic General Magheru, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr.43; calificarea profesională tehnician echipamente de calcul se transferă la unitatea cu personalitate juridică – Liceul Tehnologic Ferdinand I, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, aleea Teilor nr.1.

Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică – Liceul Tehnologic „Oltchim” se reorganizează prin divizare totală, după cum urmează: clasele de învăţământ liceal – filieră tehnologică zi – se transferă după cum urmează: calificarea profesională -tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului se transferă la unitatea cu personalitate juridică – Colegiul de Silvicultură şi Protecţia Mediului, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 195-197; calificarea profesională – tehnician în industria alimentară se transferă la unitatea cu personalitate juridică – Colegiul Economic, Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 91; calificarea profesională – tehnician analize produse alimentare – se transferă la unitatea cu personalitate juridică – Colegiul Economic, Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr.91; calificarea profesională – tehnician în gastronomie se transferă la unitatea cu personalitate juridică – Colegiul Economic, Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 91; calificarea profesională tehnician electromecanic se transferă la unitatea cu personalitate juridică – Liceul Tehnologic Ferdinand I, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Aleea Teilor nr.1; calificarea profesională tehnician proiectant CAD se transferă la unitatea cu personalitate juridică – Liceul Tehnologic Ferdinand I, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Aleea Teilor nr.1. Clasele de învăţământul liceal – filieră tehnologică, seral – se transferă la următoarele unităţi de învăţământ: calificarea profesională tehnician industrie textilă – efectivul de elevi a fost identificat numai pentru clasa terminală a XIII-a; calificarea profesională tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii se transferă la unitatea cu personalitate juridică Liceul Tehnologic General Magheru, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr.43; calificarea profesională tehnician în gastronomie – se transferă la unitatea cu personalitate juridică – Colegiul Economic, Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 91. Clasele de învăţământ profesional şi dual se transferă după cum urmează: calificarea profesională ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie se transferă la unitatea de învăţământ Colegiul Economic, Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 91; calificarea profesională cofetar-patiser se transferă la unitatea de învăţământ Colegiul Economic, Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 91; calificarea profesională bucătar se transferă la unitatea de învăţământ Colegiul Economic, Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 91; calificarea profesională operator industria chimică anorganică se transferă la Colegiul Energetic, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, aleea Prof. Sergiu Purece nr. 10; calificarea profesională confecţioner produse textile se transferă la Colegiul Energetic, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, aleea Prof. Sergiu Purece nr. 10. Clasele de învăţământ postliceal de stat se transferă la următoarele unităţi de învăţământ, după cum urmează: calificarea profesională tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare se transferă la unitatea de învăţământ Colegiul Economic, Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 91; calificarea profesională tehnician proiectant în construcţia de maşini se transferă la unitatea cu personalitate juridică Liceul Tehnologic General Magheru, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr.43; calificarea profesională (şcoală de maiştri) maistru pentru tehnologia chimică anorganică se transferă la Colegiul Energetic, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, aleea Prof. Sergiu Purece nr. 10. Clasele de învăţământ liceal – filieră tehnologică cu frecvenţă redusă se transferă la unitatea cu personalitate juridică Liceul Tehnologic General Magheru, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr.43.

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul şcolar 2018-2019 va fi aprobată după obţinerea avizului conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea.  Potrivit prevederilor art.61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu şi se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Prin adresa nr. 6330 din 15.11.2017, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 44356 din 15.11.2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea a solicitat comunicarea proiectului privind organizarea/reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului pentru anul şcolar 2018-2019, în vederea emiterii avizului conform şi fundamentării planului de şcolarizare, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5472 din 07.11.2017. Art.24 din O.M.E.N nr. 5472 din 07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, prevede că, ”în vederea organizării reţelei şcolare locale, consiliile locale întocmesc un proiect al reţelei şcolare, care se transmite inspectoratului şcolar de către primar, în vederea emiterii avizului conform. Solicitarea de emitere a avizului conform este însoţită de proiectul de reţea şcolară şi de un raport argumentativ privind structura reţelei şcolare propuse să funcţioneze în anul şcolar următor. Unităţile de învăţământ supuse procesului de reorganizare, cu operaţiile specifice detaliate, vor fi menţionate expres fie separat, într-un proiect de hotărâre a consiliului local, fie în cadrul aceluiaşi proiect de act administrativ emis pentru organizarea reţelei şcolare din raza de competenţă, daria articole distincte”. Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atragând nulitatea hotărârii Consiliului Local. Potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) din O.M.E.N nr. 5472 din 07.11.2017 organizarea reţelei şcolare se realizează anual. în procesul de organizare a reţelei şcolare unităţile de învăţământ pot să-şi păstreze statutul şi structura sau pot fi reorganizate, în urma aplicării unor operaţiuni specifice, respectiv fuziunea sau divizarea acestora. în înţelesul actului normativ menţionat mai sus, „divizarea totală reprezintă operaţiunea juridică prin care o unitate de învăţământ cu personalitate juridică intră în proces de reorganizare şi se divide în două sau mai multe unităţi de învăţământ”. Întregul patrimoniu al unităţii de învăţământ supuse divizării se împarte între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică care există deja sau care se înfiinţează prin divizare. în acest caz, drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ divizate total se transferă către unitatea/unităţile cu personalitate juridică, proporţional cu partea de patrimoniu preluată de la unitatea de învăţământ supusă operaţiunii de divizare.

One Response to Primarul Mircia Gutău restructurează din temelii reţeaua şcolară! SCOLILE FARA ELEVI SI FARA PERFORMANTA – DESFIINTATE!

  1. Mitaru Anton

    Una din masurile foarte bune luate de primarul MIRCIA GUTAU este initierea unui proiect de H G privind preluarea patrimonului fostelor unitati militare de la Vladesti de la MIN INVATAMINTULUI UNIVERSITATEA DIN PITESTI inschimbul patrimonului Liceului Chimic Sint numai avantaje ptr Mun RM VILCEA Felicitari

     

Leave a Response