|miercuri, decembrie 8, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local, convocat să aprobe bugetul local şi lista de investiţii pe surse de finanţare pentru anul 2018 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

 

Joi, 15 februarie, va avea loc şedinţa ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 31.12.2017; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ, al instituţiilor de cultură, sport şi asistenţă socială pentru anul 2017; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 495 din 28 decembrie 2017 referitoare la stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local şi a listei de investiţii pe surse de finanţare pentru anul 2018; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei pentru Fondul de întreţinere, înlocuire şi Dezvoltare la data de 31.12.2017; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fondului IID Măsura ISPA cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2018; raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului de alegere a unui logo pentru marcarea a 630 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local nr. 28077 din 20.09.2010 încheiat între Municipiul Râmnicu Vâlcea şi societatea Pieţe Prest SA; raport şi proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului-construcţie „Clădire Cantină de Ajutor Social” şi teren aferent în administrarea Direcţiei de Protecţie Socială; raport şi proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activităţi de agrement nautic cu ambarcaţiuni fără motor; raport şi proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate, fără plată, a unui loc de veci în cimitirul Cetăţuia domnului Moruz Liviu – persoană beneficiară a dreptului prevăzute de Legea nr. 341/2004; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU „Construire locuinţe cu spaţii comerciale la parter, strada Rapsodiei nr. 2A”, investitor Bunescu Florin; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcţii aferent instituţiilor învăţământului preuniversitar de stat şi învăţământului preşcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare.

Leave a Response