|luni, decembrie 6, 2021
  • Follow Us!

Mircia Gutău: Consiliul Local va decide REDUCEREA taxelor şi impozitelor in Ramnicu Valcea 

Gutau primar

 

La iniţiativa primarului Mircia Gutău, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 februarie 2018, va aproba modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 495 din 28 decembrie 2017 prin care s-a stabilit şi aprobat nivelul impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018, după cum urmează: cota de impozitare pentru calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale (locuinţe) aflate în proprietatea persoanelor fizice se diminuează de la 0,13% la 0,12%; cota de impozitare pentru calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice se diminuează de la 1,3% la 0,5%; cota de impozitare pentru calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale (locuinţe) aflate în proprietatea persoanelor juridice se diminuează de la 0,3% la 0,2%; cota de impozitare pentru calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau posesia persoanelor juridice se diminuează de la 1,5% la 1,25%; cota adiţională pentru majorarea sumei fixe pentru calculul impozitului pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică se diminuează de la 25% la 15%. Impozitul sau taxa pe teren, sumele fixe la hectar rămân la nivelul din anul 2017, obligaţii în plus calculându-se contribuabililor, persoane fizice şi juridice care deţin terenuri în zonele care au trecut dintr-o zonă în alta, respectiv din zona B în zona A sau din zona C în zona B, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 494 din 28 decembrie 2017 privind stabilirea zonelor în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele locale începând cu 1 ianuarie 2018. Obligaţiile la impozitele pe proprietăţi vor fi recalculate pentru anul fiscal 2018, în funcţie de modificările aduse prin prezenta hotărâre. Contribuabililor care şi-au achitat obligaţiile pe anul fiscal 2018 până la data adoptării prezentei, li se vor restitui sumele rezultate ca plătite în plus, dacă solicită acest lucru sau rămân ca plată în avans pentru anul fiscal 2019.

 

Ministrul Finanţelor a promis primarilor de municipii că va compensa integral diminuarea bugetelor locale

 

Conform prevederilor din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale, care nu pot fi mai mici de 50% fata de nivelurile maxime stabilite prin lege. Prin Hotărârea nr. 495 din 28 decembrie 2017, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a stabilit şi aprobat nivelul impozitelor, taxelor si altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018. Pentru a compensa parţial din influenţa negativă in buget, datorată modificărilor legislative care au condus la diminuarea veniturilor bugetului local la sursa „Sume defalcate din impozitul pe venit” cu 21.216.000 lei, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 495 din 2017, s-a aprobat ca pentru anul 2018, să se modifice următoarele: cota de impozitare pentru calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale (locuinţe), apartinand persoanelor fizice de la 0,1% la 0,13%, limita maximă din lege fiind 0,2%; cota de impozitare pentru calculul impozitului pe clădirile nerezidentiale (altă categorie de folosinţă decât de locuinţă) apartinand persoanelor fizice modificată de 0,3% la 1,3%, limita maximă din lege fiind 1,3%; cota de impozitare pentru calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale (locuinţe), in proprietatea persoanelor juridice, majorată cu o cota adiţională de 50%, cota de calcul fiind de 0,3% faţă de 0,2%, limita maximă din lege; cota de impozitare pentru calculul impozitului/taxei pe clădiri, pentru clădirile nerezidentiale (altă categorie de folosinţă decât de locuinţă) aflate în proprietatea (posesia) persoanelor juridice majorată cu o cotă adiţională de 15%, cota de calcul fiind de 1,5% faţă de 1,3%, limita maximă din lege; modificarea sumelor fixe pentru calculul obligaţiilor la impozitul pe terenul din intravilan, categoria de folosinţa terenuri cu constructii pe zone, în limitele prevăzute de lege; majorarea cu o cota adiţională de 25% a sumei fixe pentru calculul impozitului pe mijloacele de transport cu tractiune mecanica. Veniturile suplimentare, estimate a fi încasate la bugetul local, prin aceste modificări si majorări ale impozitelor pe proprietati, sunt in suma de 10.650.000 lei. Pentru a se găsi o soluţie pentru compensarea diminuării veniturilor bugetelor locale, datorată modificărilor legislative, în data de 5 februarie 2018, primarii municipiilor reşedinţa de judeţ, s-au întâlnit la sediul Asociaţiei Municipiilor din România, cu ministrul Finanţelor. În urma discuţiilor avute, ministrul Finanţelor a promis că la rectificarea bugetului de stat din această vară, va aloca fiecărei unităţi administrative-teritoriale sumele necesare compensării integrale a diminuării.

(Petre Coman)

Leave a Response