|marți, decembrie 7, 2021
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va implementa proiectul de reabilitare a iluminatului public din fonduri europene 

Gutau primar

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 februarie 2018, a aprobat documentaţia de avizare lucrări de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici, revizuită, pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare instalaţii de iluminat public în Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizaţii subterane noi aferente reţelelor electrice şi de telecomunicaţii”, la valoarea totală de 24.879 mii lei (cu TVA), respectiv 5.348 mii euro (cu TVA), ce va fi finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Ratele de cofinanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte sunt: maxim 98% din totalul cheltulielilor eligibile ale proiectului – rata acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat; minim 2% din totalul cheltulielilor eligibile ale proiectului – rata de cofinantare a beneficiarului. Prin Hotararea de Consiliu local nr. 273/14.07.2017 a fost aprobata Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Interventii la valoarea totala de 40.165 mii lei (cu TVA). În vederea solicitării finanţării acestui proiect, era necesară revizuirea lui în sensul corelării cu prevederile ghidului solicitantului mai sus amintit. În ceea ce priveşte situatia existenta a iluminatului public, in municipiul Ramnicu Valcea s-au executat eforturi pentru menţinerea sistemului de iluminat public in fuctiune si in stare buna, s-au executat lucrări de modernizare locale, pe străzi sau in zonele de blocuri. „Situatia propusa prin tema de proiectare si caietul de sarcini este urmatoarea: dezafectarea reţelelor de iluminat pe străzile/locatiile unde se va realiza o instalatie noua; reabilitarea instalaţiilor de iluminat public, prin înlocuirea echipamentelor (stâlpilor si lămpilor de iluminat) cat si a cablurilor aferente pe toate străzile si bulevardele pe care nu s-a intervenit in ultima perioada si unde durata de viata a instalaţiilor este aproape expirata; realizarea canalizatiei electrice subterane impreuna cu cea de NETCITY pentru fibra optica existent, care la aceasta data in mare parte este pozata aerian pe stâlpii de iluminat (dimensionarea canalizatiilor va asigura pozarea tuturor instalaţiilor electrice si de telecomunicaţii existente aerian pe stâlpi, in subteran); se va avea in vedere cuprinderea in documentaţia tehnico-economica a lucrărilor de extindere, respective de completare a iluminatului public (cabluri noi, stâlpi, lămpi, etc) in zonele unde este necesar; se va realiza instalatii performante, cu consum redus de energie electrica si cheltuieli de intretinere cat mai reduse. Utilizarea aparatelor de iluminat cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de intretinere, deoarece nu mai este necesara înlocuirea periodica a sursei de lumina, singurele interventii necesare fiind pentru curatarea periodica a pârtii optice (care trebuie făcuta si in cazul aparatelor clasice) si eventualele interventii la sistemul de alimentare cu energie electrica. Este posibila utilizarea de aparate de iluminat la care sa se poata inlocui uşor placa cu LED-uri, pastrandu-se partea de alimentare si de aparat de iluminat, cu o placa LED noua, cand tehnologia LED va ajunge la o eficienta sporita. Eficientizarea sistemului de iluminat public si reducerea consumului de energie electrica pentru iluminat sc poate face prin utilizarea unui sistem de dimming. O modalitate este montarea in cadrul punctelor de aprindere a instalaţiilor dimming, care prin reducerea tensiunii de alimentare in orele cu trafic redus conduce la scaderea fluxului luminos fara stingerea lămpii dar si la reducerea consumului de energie electrica pentru iluminat. Acest sistem reduce tensiunea de alimentare dupa acelaşi program la toate lămpile in acelaşi timp. Obiectul prezentului proiect cuprinde reabilitarea iluminatului public inclusiv realizarea unei canalizaţii subterane aferente reţelelor electrice si de telecomunicaţii pentru urmatoarele străzi: zona Nord intre b-dul N. Balcescu si sensul giratoriu int. Calea lui Traian -Timiş, străzile: lancu Pop, Nicolae Titulescu, Grigore Procopiu, Republicii, Decebal, Henri Coanda, Rapsodiei, Matei Basarab, Dr. Hacman, Marasesti, Episcopiei, Nicolae Balcescu, Popa Şapca; zona Ostroveni de la râul Olanesti la Peco Troianul, străzile: Nicolae lorga, Mihai Eminescu, Ostroveni, Luceafărului, Pandurilor, I.C.Bratianu, Lucian Blaga, Nichita Stanescu, Tineretului, Ion Referendaru, Petrisor, Dacia, Matache Temelie. Pentru culegerea de informaţii complete, de actualitate, s-a efectuat un audit al sistemului de iluminat public pe baza nomenclatorului cailor de comunicaţie urmarindu-se: caracteristicile si configuraţia străzi, numărul, starea si tipul stâlpilor existenti, numărul starea si tipul aparatelor de iluminat existente, numărul si tipul surselor de lumina, tipul reţelei de iluminat, etc”, se arată în raportul Primăriei Râmnicului.

Leave a Response