|luni, decembrie 6, 2021
  • Follow Us!

Primăria Vaideeni are în acest an un buget local record de 12 milioane euro 

Baluta primar Vaideeni

 

 

Consiliul local al comunei Vaideeni, întrunit în şedinţă ordinară în data 15 februarie 2018 a aprobat bugetul local pe anul 2018 la partea de venituri şi cheltuieli suma totală de 55.197.000 lei (echivalent a 12 milioane de euro). Cheltuielile prevăzute în bugetul local al comunei Vaideeni pe anul 2018 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar modificările lor se fac numai prin rectificări in condiţiile legii. În bugetul pe 2018 cheltuielile de la secţiunea de dezvoltare fonduri europene nerambursabile: „Modernizare drumuri agricole Bradatele, Cioti, Măgurele, Vârtop, Valea Crucii” 5.703.000 lei; „Extindere si renovare primărie” 10.000 lei; „Modernizare drumuri agricole Musita, Laz, Grui, Dunga Recii, Grindu Bordi, Zapodii, Priporu Roşu, loturile lui Cosmulete” 2.140.000 lei; „Modernizare drumuri agricole de la Didelas Drumul Văilor, Culmea Zbierii, Valea Marginelii, Dunga Recii II şi Podul Obreji” 2.101.000 lei; „Modernizarea drumuri de interes local” 2.370.000 lei; „Restaurare si dotare Şcoala Veche” 2.698.000 lei; „Modernizare drum Plaiului Nedeiului” 2.293.000 lei; „Înfiintare si dotare grădiniţă sat Vaideeni” 984.000 lei; „Reabilitare şi modernizare şcoala Luca Solomon sat Vaideeni” 100.000 lei; „Reabilitare cămin cultural Vaideeni Vartolomei Todeci” 2.598.000 lei. Cheltuieli fonduri de la Ministerul Dezvoltării Regionale: modernizare alimentare apa 2.860.000 lei, drumuri de interes local OUG 28/2013 618.000 lei, reabilitare şcoala în localitatea Mariţa 979.000 lei, reabilitare, modernizare dispensar uman Vaideeni 2.071.000 lei, reabilitare cămin cultural Vartolomei Todeci 2.598.000 lei, extindere si reabiliatare şcoala Atârnaţi 635.000 lei, reabilitare si modernizare şcoala Izvoru Rece 882.000 lei, modernizare drum Gabreni – Crucea de Piatra – Dealul Ursani – Pades – Floresti 11.887.000 lei, infrastructura Ursu Ursuletu 100.000 lei. Cheltuieli de investitii din excedentul bugetului local: 750.000 lei pentru investitia Restaurare Şcoala Veche,fond European; 500.000 lei investitia continuare Drum DC 157 Talanci si punere in siguranţa a platformei drumului DC 157 Talanci; 10.000 lei investitia Modernizare iluminat public; 125.000 lei reparaţie drum Grădişte Tuturube Cornet; 100.000 lei pentru reparaţii capitale torent Valea Plaiului fonduri acordate din fondul de interventie al Guvernului; 250.000 lei reparaţii drum Valea lui Miercure fonduri calamitati; 60.000 lei lucrări consolidare drum Ciorani punctual Serban; 400.000 lei refacere drum Ion Ionescu Funduri fonduri calamităţi; 30.000 lei reparaţii drum agricol Musita; 50.000 lei refacere rigole adiacenta drumului La Cimitir calamitati; 140.000 lei refacere drum Secătură satul Marita fonduri calamitati; 350.000 lei zid sprijin La Dumitrescu fonduri calamitati; 1.500.000 lei executare de gabioane si ziduri de sprijin maluri paraul Recea pe drum forestier Recea; 1.727.000 lei consolidare maluri paraul Luncavat zona Baboiu si cătun Atârnaţi; 10.000 lei investitia Modernizare Cămin Cultural Vaideeni; 30.000 lei drum spre cimitir de la biserica Marita, calamitati; amenajare canal de la Rosianu in DJ 665 cu suma de 50000 lei; achiziţionare de agregate pentru deszăpezire şi salubrizare în comuna Vaideeni cu suma de 268.000 lei; trotuare drum DJ 665 la Şcoala Noua suma de 80.000 lei; punte în punctul Troiţa Izvorul Rece suma de 20.000 lei, etc.

(Petre Coman)

Leave a Response