|luni, octombrie 18, 2021
  • Follow Us!

Primăria Horezu va creşte nivelul de operaţionalitate şi specializare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 

Nicolae Sardarescu

 

Zilele trecute, Consiliul local al oraşului Horezu a aprobat valoarea de investiţie a proiectului „Creşterea nivelului de operaţionalitate şi specializare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din cadrul Primăriei Horezu în vederea asigurării unui nivel de trai superior şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor oraşului şi satelor aparţinătoare” cu o valoare totală de 241.983 lei din care 203.347 lei valoare eligibilă şi 38.635 lei valoare neeligibilă, în baza contractului de finanţare nerambursabilă încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. S-a mai aprobat solicitarea unei scrisori de garanţie de la FNGCIMM în valoare de 95.000 lei în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de 95.000 lei din fondurile nerambursabile, precum şi plata unui comision de garantare în valoare de 1.092 lei, reprezentând 0,05% pe luna din valoarea scrisorii de garanţie, stabilit prin Ordin MADR. La sfârşitul anului trecut, la iniţiativa primarului Nicolae Sărdărescu, Consiliul local al oraşului Horezu a aprobat luna trecută realizarea şi implementarea proiectului cu titlul „Amenajarea zonei centrale pietonale a staţiunii turistice Horezu în vederea consolidării identităţii locale şi dezvoltării turismului” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Valoarea totală a investiţiei este de peste 1 milion de euro fără TVA, iar durata de realizare este de 12 luni. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Amenajarea zonei centrale pietonale a staţiunii turistice Horezu în vederea consolidării identităţii locale şi dezvoltării turismului” pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al UAT oras Horezu. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării sau decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. Potrivit raportului Primăriei Horezu, proiectul propune modernizarea zonei pietonale de interes turistic din Centrul istoric al oraşului Horezu, in vederea conservării si promovării specificului local, cu crearea unor facilitati si dotări corelate cu integrarea spaţiului verde din perimetrul vizat ca zona de recreere si relaxare, cu facilitati si dotări conforme cu normele in viguare in cadrul Uniunii Europene referitoare la aceast tip de investitie. Lucrările propuse vor consta in modernizarea si reconfigurarea ansamblului compus din Str. Unirii – parţial, Str. Nicolae Iorga – parţial, Str. Vasile Alecsandri, Str. Alexandru Odobescu si spaţiul verde adiacent imobilului Primăriei Oraşului Horezu si din fata Judecătoriei asigurand condiţii superioare de circulaţie pentru traficul pietonal atragand dupa sine o întreaga serie de avantaje sociale si economice.

Leave a Response