|sâmbătă, iulie 2, 2022
 • Follow Us!

Incompetenţă crasă la Liceul „Preda Buzescu” din Berbești! 

sorin-cumpanasoiu-isj-valcea

 

În perioada 12 – 24 februarie 2018 s-au desfăşurat în toate liceele din România, examenul de bacalaureat – sesiunea de competenţe lingvistice şi digitale. La Liceul Preda Buzescu s-au desfăşurat aceste examene sub coordonarea directorul liceului, Cumpănășoiu Teodor Sorin, în calitate de preşedinte al Comisiei de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Competenţele s-au încheiat, rezultatele s-au afişat, dar la Liceul Preda Buzescu s-au constatat nereguli grave. Regulamentul privind desfășurarea examenului de bacalaureat prevede la art. 26, alin. 6 că fiecare comisie de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale este constituită din doi profesori de specialitate, dintre care unul este obligatoriu cel care a predat la clasă disciplina respectivă. Art. 26. la alin. 6 mai arată că evaluarea competenţelor lingvistice, pentru limba română, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale se face, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori, dintre care unul este cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă, iar celălalt este un alt cadru didactic, de aceeaşi specialitate, din unitatea de învăţământ. În cazul în care nu există cadre didactice de specialitate în unitatea respectivă de învăţământ, care pot fi desemnate în comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, sau acestea se află în situație de incompatibilitate așa cum este ea precizată la alin. 5 sau la art. 25. alin. 3, profesorii examinatori vor fi selectați din alte unităţi de învăţământ. La Liceul „Preda Buzescu” nu s-a respectat această prevedere și responsabilitatea revine în întregime președintelui comisiei de examen. Cel puţin la proba de competenţe digitale comisiile formate din doi profesori corectori au fost făcute din profesori care nu au predat la clasă materia respectivă. În aceste condiţii constituirea comisiilor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale de la Liceul Preda Buzescu nu respectă Regulamentul de desfăşurare a examenului de bacalaureat şi deci trebuie refăcute şi reluată corectare.

 

Directorul liceului, Teodor Cumpănășoiu, trebuie DEMIS de urgenţă

 

Inspectoratul Şcolar Vâlcea şi Ministerul Educaţiei Naţionale trebuie să intervină urgent, să-l destituie pe Cumpănășoiu Teodor Sorin, să numească un alt preşedinte care să repare prostiile făcute de acesta. În caz contrar orice elev poate contesta rezultatele examenului de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, motivând prin faptul că nu s-a respectat modul de constituire a comisiilor de evaluare. Cumpănășoiu Teodor Sorin nu este la prima ispravă de acest fel. Acesta fiind preşedinte la comisia privind Examenul de Evaluare Naţională la clasa a VIII-a, în sesiunea iunie 2017, a introdus în sala de examen, ca supraveghetori la proba de Limba şi literatura română, pe Cumpănășoiu Lavinia – soţia lui şi pe Stoian Helga – verişoara lui primară, deşi acestea predaseră Limba şi literatura română la clasele gimnaziale, în anul şcolar respectiv, ca profesori calificaţi, având studii corespunzătoare în acest sens. Se poate verifica acest lucru prin semnăturile pe care acestea şi le-au pus pe lucrările elevilor, ca supraveghetori la clasă. Deci o nouă încălcare a regulamentului de examen. Cumpănășoiu Teodor Sorin nu ştie că profesorilor de română le este interzis prin regulamentul de desfăşurare a examenului de Evaluare Naţională, să supravegheze la proba de romană. Sau poate a ştiut şi au fost alte interese!!!! Inspectoratul Şcolar Vâlcea şi Ministerul Educaţiei Naţionale trebuie să se sesizeze şi să ia măsuri împotriva incompetentului Cumpănășoiu Teodor Sorin și sa facă ordine la Liceul Preda Buzescu.

 

Iată prevederile din regulamentul privind desfăşurarea Examenului de Bacalaureat

 

Art. 26 – (1) Preşedintele comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, este directorul său directorul adjunct al unităţii de învăţământ liceal respective. (2) În situația în care, într-o unitate de învăţământ, directorul și directorul adjunct se află în situație de incompatibilitate, așa cum este precizată la Art.25, alin. (3), se numește președinte al comisiei, prin excepție de la prevederile alin. (1), un cadru didactic din unitatea de învăţământ, membru al Consiliului de administrație al unităţii școlare. (3) Secretarul, membrii, asistenții și profesorii examinatori din comisiile de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice şi digitale sunt selectați, de regulă, din unitatea de învățământ din care provin candidaţii, la propunerea consiliului de administraţie a unităţii de învăţământ. (4) În cazuri deosebite, bine justificate, din comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale poate face parte, în calitate de asistent, orice persoană care îndeplineşte o funcție didactică său didactica auxiliară, provenind din unitatea de învăţământ respectivă sau din alte unităţi de învățământ preuniversitar. (5) Pentru evitarea conflictului de interese, un cadru didactic nu poate să îndeplinească, simultan, două funcții în cadrul aceleiași comisii de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale sau o funcție în cadrul unei comisii de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și o funcție în cadrul comisiei de bacalaureat județene/a municipiului București. (6) Evaluarea competenţelor lingvistice, pentru limba româna, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale se face, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori, dintre care unul este cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă, iar celălalt este un alt cadru didactic, de aceeaşi specialitate, din unitatea de învăţământ. În cazul în care nu există cadre didactice de specialitate în unitatea respectivă de învăţământ, care pot fi desemnate în comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, sau acestea se afla în situație de incompatibilitate așa cum este ea precizata la alin. (5) sau la art. 25. alin. (3), profesorii examinatori vor fi selectați din alte unităţi de învăţământ.

(Nicu Trandafir)

One Response to Incompetenţă crasă la Liceul „Preda Buzescu” din Berbești!

 1. Laurian C.

  Pentru o redare corecta sa se stie ca , directorul incompetent a fost propus si sustinut de zoaie tache si a lui liota de tinichigii , maturatori , tineri intirziati si alte specimene , asa cum l-au sustinut si pe malak dany , cel mai prost dintre consilierii locali , prosti.
  Pacat de orasul Berbesti ca s-a pricopsit la colegiu cu un asemenea zarzavagiu.
  Consideram ca , Inspectoratul scolar trebuie sa intervina de urgenta si sa repare greseala da a se increde in zoit. Dar se pare ca sotul inspectoarei inca se mai uita in gura lui zoaie si a celorlalti zoiti.
  Probabil ca are oarece interes dar sa nu uite ca burebostanul lacom are mina numai de luat. Daca nu crede sa-i intrebe pe ce pe care i-a „ajutat” ipochimenul.

   

Leave a Response