|duminică, octombrie 2, 2022
  • Follow Us!

Deputat PSD, Eugen Neata: Reorganizarea Ministerului Afacerilor Interne, o prioritate a zilelor noastre 

neata-declaraie-politic

Astăzi, 07 martie 2018, am susținut de la tribuna Parlamentului, următoarea declarație politică:
Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Grupul Parlamentar PSD

Declarație politică

Reorganizarea Ministerului Afacerilor Interne o prioritate a zilelor noastre

Stimate (ă) Domnule /Doamnă Preşedinte de ședință ,
Stimaţi colegi prezenți,

Ultimii ani au amplificat cererea de securitate la nivelul tuturor comunităţilor umane, fapt cauzat de o criminalitate din ce în ce mai diversificată şi de incapacitatea instituţiilor specializate ale statului de a asigura protecţia tuturor persoanelor şi a bunurilor acestora.
Statele europene, cu mulţi ani în urmă, au trecut la strategii de prevenire a criminalităţii, elaborând programe temeinic fundamentate şi înfiinţând structuri organizaţionale menite să asigure o prevenire eficientă. Și România, recunoaște prevenirea ca pe o activitate însemnată, însă din păcate, practica este axată pe măsuri reactive.
Lipsa unei strategii axate pe prevenire, cu obiective, acţiuni şi evaluări ce iau în calcul aspectul preventiv, legislaţia stufoasă şi neclară, dar şi folosirea neraţională a resurselor, face ca, în România prevenţia să fie o prioritate doar, pe hartie.
În ultima perioadă, pe fondul deficitului de personal, a fost iniţiat un program de recrutare a personalului din sursă externă și de pregătire a acestuia prin școlarizări intensive.
Prin adoptarea proiectului de Lege privind autoritatea polițistului, prin atenția acordată salarizării personalului, dar și prin noile politici de acțiune, conducerea ministerului dovedește că are voința și competența necesară pentru a proceda la o reorganizare, care să aibă în vedere folosirea resurselor prioritar pentru asigurarea unei prevenții și unei protecții reale pentru cetățeni.
Apreciez că starea actuală, din cadrul ministerului, este una ideală pentru a se proceda la reorganizare.
O primă propunere de reorganizare, este aceea de trecere a compartimentelor de prevenire, asigurare şi menţinere a ordinii publice din cadrul Jandarmeriei în subordinea Poliției Române și crearea unui corp de prevenire a criminalităţii unic, cu coordonare unitară, atribuţii şi responsabilităţi clare.
Unificarea structurilor de siguranţă publică va crea o serie de avantaje, precum: asigurarea unei coerenţe în desfăşurarea acţiunilor, asigurarea necesarului de resurse umane, organizarea eficientă a activităţii de prevenire, creșterea operativităţii şi armonizarea activităţilor comune cu alte instituţii.
În urma unificarii, funcţiile ocupate de personalul transferat vor fi radiate, constituindu-se într-o importantă reducere a cheltuielilor bugetare cu personalul.
Cea de-a doua propunere de schimbare, este una profundă, ce atinge toate segmentele cu atribuţii pe linia asigurării și menţinerii ordinii publice. În esenţă, aceasta se referă la desfiinţarea tuturor verigilor intermediare, crearea unor structuri manageriale suple, apropiate de factorul de execuţie şi redistribuirea personalului pentru realizarea eficientă a prevenirii.
Consider oportun a fi desfiinţate inspectoratele generale de armă, verigi intermediare între minister şi structurile teritoriale.
Pentru asigurarea unor direcţii principale de acţiune, propun înfiinţarea, în cadrul ministerului, a unor departamente pe tipuri de armă.
Reorganizarea propusă va atinge concomitent şi anumite sectoare birocratice din cadrul inspectoratelor judeţene.
În urma acestei reorganizări resursele umane rezultate din desfiinţarea verigilor centrale şi teritoriale neoperative, vor fi redistribuite în zona stradală, pentru corectarea deficitului de personal.
Schimbarea presupune stabilirea principiilor, modificarea unor norme şi reguli generale, redirecţionarea resurselor umane pentru constituirea unor structuri preventive suficiente, precum şi recreionarea mecanismelor de măsurare a eficienţei muncii.
Prezenţa activă în stradă a organelor de siguranţă publică conduce la scăderea directă a criminalităţii şi implicit la scăderea costurilor suportate de stat cu combaterea acesteia.
Cu toate că organizarea statală este diferită de la stat la stat, abordarea problematicii privind prevenirea și combaterea criminalităţii în ţările europene, este efectuată în mod asemănător acestor propuneri. Cele mai sigure state din lume au o asemenea organizare.
Iată motive în plus, pentru care, consider că o amplă reformă a sistemului naţional de ordine şi siguranţă publică este necesar şi oportun a se efectua şi în România.

Deputat : Eugen Neaţă
Colegiul 40 Vâlcea Grupul Parlamentar PSD, 07.03.2018

Leave a Response