|duminică, octombrie 2, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va contracta un împrumut de 5,4 milioane euro pentru finanţarea a 4 proiecte importante 

bani

 

Miercuri, 28 martie 2018, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va aproba contractarea unui împrumut intern, în sumă de 25.000.000 lei (5,4 milioane de euro), pe termen de 10 ani, cu perioadă de tragere şi graţie 2 ani şi rambursare în 8 ani, pentru asigurarea finanţării a 4 proiecte locale de dezvoltare: „Reabilitare şi modernizare bază complex sportiv şi de agrement Arenele Traian”; „Arteră de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu şi b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”; „Reabilitare termică 46 blocuri de locuinţe în municipiul Râmnicu Vâlcea”; „Sediu administrativ – Vamă”. Vor fi nominalizaţi trei consilieri locali care vor face parte din comisia de analiză şi selecţie a ofertelor pentru contractarea împrumutului. Pentru asigurarea resurselor necesare realizării investiţiilor publice de interes local, în condiţiile în care bugetul local nu dispune de resurse proprii, este necesar a fi demarată procedura pentru contractarea unui împrumut bancar intern în lei pentru asigurarea finanţării proiectelor locale de dezvoltare, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes local precum si pentru refinanţarea datoriei publice locale. De asemenea, unităţilor administrative teritoriale li se interzice accesul la împrumuturi sau să garanteze orice fel de împrumut, dacă totalul datoriei anuale (angajate sau ce urmează a fi angajate) depăşeşte limita de 30% din totalul veniturilor. Veniturile bugetului local ce se iau în calcul la stabilirea limitei maxime de îndatorare sunt formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit. În acest context, situaţia veniturilor estimate de încasat şi calculul plafonului maxim de îndatorare pâna în anul 2031 s-a făcut având în vedere faptul că municipiul Rm. Vâlcea a garantat împrumutul BEI pe Măsura ISPA „Reabilitare sistem alimentare cu apă, canalizare şi epurare biologică”. La Râmnicu Vâlcea, bugetul local dispune de resurse pentru majorarea datoriei publice prin contractarea unui nou împrumut bancar pe termen lung. În anul 2018 gradul de îndatorare al Municipiului Rm. Vâlcea este de 7,41% calculat având în vedere serviciul datoriei publică din împrumuturile contractate în anii anteriori, din care are de rambursat suma de 7.328.000 lei, dobânzi aferente în sumă de 2.735.000 lei şi comisioane de 28.000 lei. La stabilirea limitei de îndatorare s-au avut în vedere veniturile de încasat estimate prin bugetul aprobat, aşa cum sunt stabilite din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. Împrumutul bancar de 25.000.000 lei va fi utilizat pentru finanţarea celor 4 proiecte incluse în Programul Operaţional Regional pentru perioada 2014-2020. La calcularea plafonului posibil de angajat s-a avut în vedere asigurarea sumelor pentru cheltuieli funcţionale (personal şi materiale), plata datoriei publice.

(Petre Coman)

Leave a Response