|duminică, octombrie 2, 2022
  • Follow Us!

Valoarea prestatiilor U.E. decontate in anul 2017 de catre CAS Valcea: 6.149.745 lei 

cas-mic

COMUNICAT

Valoarea prestatiilor U.E. decontate in anul 2017 de catre CAS Valcea: 6.149.745 lei

Misiunea Casei de Asigurari de Sanatate Valcea in domeniul Acordurilor si regulamentelor internaţionale consta in aplicarea regimurilor de securitate socială asiguraţilor români și membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii precum şi a cetăţenilor străini din statele membre Uniunii Europene sau din statele cu care România are încheiate acorduri în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale în România.

Sistemele de securitate socială sunt foarte diferite de la un stat la altul şi dispoziţiile comunitare de securitate socială evoluând în permanenţă nu reuşesc să le armonizeze. Unicul scop al acestor dispoziţii este evitarea în totalitate, a pierderii drepturilor de securitate socială atunci când se fac deplasări dintr-un stat membru în altul.

Lucrătorii salariaţi şi lucrătorii independenţi, funcţionarii, titularii unei pensii, studenţii, turiştii şi alte categorii de persoane care-şi exercită dreptul lor de a se deplasa şi de a rămâne un timp, în mod liber, în interiorul UE sau în state între care există acorduri bilaterale sunt confruntaţi cu multe aspecte şi probleme legate de securitatea socială. Legislaţiile naţionale în domeniul securităţii sociale nu sunt întotdeauna capabile să răspundă la aceste întrebări: numeroşi lucrători se expun riscului să fie asiguraţi de două ori sau deloc, putând astfel să piardă drepturile de prestaţii de securitate socială. Iată de ce este nevoie de dispoziţii europene aplicabile în toată Europa precum şi de reglementări în baza acordurilor, pentru a garanta o protecţie eficientă şi completă.

In acest scop, CAS Valcea operează cu instrumente specifice (FORMULARE EUROPENE EMISE ÎN BAZA ACORDURILOR INTERNAŢIONALE şi CARDUL EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE sau Certificatul provizoriu de înlocuire al acestuia) menite să certifice statutul de asigurat, să confere acest statut diferitelor categorii de persoane din statele membre UE sau din statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale.

Activitatea de eliberare de formulare europene si carduri europene de asigurari sociale de sanatate a avut in anul 2017, ca principala finalitate certificarea statutului de asigurat, conferirea acestui statut diferitelor categorii de persoane din statele membre UE sau din statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale, precum si punerea în practică a prevederilor Regulamentelor CEE 1408/71 şi 574/1972 privind aplicarea Regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul comunităţii, – Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului european şi al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială, – Regulamentului CE 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului CE nr. 883/2004, CEE 883/2004, 987/2009 şi 988/2009.

Cele mai multe solicitari s-au inregistrat pentru formularul E104 Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reşedinţă” (un numar de 86 formulare) care se elibereaza la cererea cetatenilor romani care pleaca pentru a lucra intr-o tara membra a Uniunii Europene.

În situaţia în care un cetatean român începe o activitate ca lucrător salariat sau independent într-un stat membru al Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Elveţia şi nu îndeplineşte condiţiile de deschidere de drepturi la prestaţii de boală şi maternitate în acel stat, pentru a putea beneficia de aceste prestaţii prezintă instituţiei omologe CNAS din noul stat de muncă formularul E 104 care specifică perioadele de asigurare realizate sub incidenţa legislaţiei la care a fost supus ultima dată. Casa de asigurări eliberează formularul E 104 la solicitarea persoanei interesate sau a instituţiei competente din noul stat de muncă ori de domiciliu, care trebuie să afle care este perioada de asigurare realizată conform legislaţiei pe care o aplică instituţia de care aparţinea înainte asiguratul, în ceea ce priveşte prestaţiile de boală sau maternitate.

Valoarea prestatiilor U.E. decontate in anul 2017 de catre CAS Valcea, reprezentand servicii medicale de care au beneficiat asiguratii aflati in evidenta institutiei noastre pe teritoriul tarilor membre Uniunii Europene a fost de 6.149.745 lei.

Referitor la Cardul European de Sanatate, reamintim asiguratilor ca acest document se elibereaza la cererea persoanei asigurate, pentru deplasari in afara granitelor Romaniei si este valabil numai pe teritoriul statelor membre Uniunii Europene (in anul 2017 au fost emise un numar de 2.781 carduri europene de sanatate pentru asiguratii din judetul Valcea si un numar de 258 de certificate provizorii de inlocuire a cardurilor europene de sanatate). Cardul european de sanatate se elibereaza in mod gratuit si incepand din anul 2016 (OUG nr.5/2016)  are o perioada de valabilitate de 1 an.

Foto: Alin Voiculet, director general CAS Valcea

 

Leave a Response