|marți, septembrie 26, 2023
  • Follow Us!

Schimbul de imobile dintre Primăria Râmnicului şi Universitatea din Piteşti… se amână! 

um-vladesti

 

Marţi, 31 iulie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va decide asupra REVOCĂRII Hotărârii Consiliului Local nr. 197/27.06.2018 referitoare la transmiterea imobilului teren în suprafaţă de 19834 mp şi construcţii în suprafaţă de 6119 mp (de la Liceul Oltchim), din proprietatea Municipiului şi administrarea Consiliului Local, în proprietatea statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti. Ulterior adoptării HCL nr. 197/27.06.2018, ca răspuns la adresa nr. 20846/2018 prin care Primăria Râmnicului a înaintat documentaţia pentru promovarea Hotărârii de Guvern privind realizarea transferului imobilelor prezentate mai sus, cu adresa nr. 2727/33469/09.07.2018, Ministerul Educaţiei Naţionale a comunicat primăriei că într-o primă etapă, este necesară emiterea avizului conform al ministrului educaţiei naţionale pentru schimbarea destinaţiei imobilului care constituie baza materială a Liceului Tehnologic Oltchim din spaţiu de învăţământ în spaţiu necesar desfăşurării activităţii Universităţii din Piteşti, cu precizarea că solicitarea pentru obţinerea avizului, împreună cu documentaţia necesară întocmită în conformitate cu prevederile OMENCS nr. 5819/2016, va fi transmisă de către autoritatea administraţiei publice locale către Ministerul Educaţiei Naţionale, nu mai devreme de încheierea anului şcolar 2017-2018, respectiv 31 august 2018. De asemenea, în adresa mai sus menţionată s-a precizat că „după emiterea acestui aviz, Consiliul Local poate emite o hotărâre în vederea efectuării transferului imobilelor solicitate”. Revocarea actului administrativ reprezintă operaţiunea juridică prin intermediul căreia emitentul actului scoate din vigoare un act administrativ şi apare ca o obligaţie a autorităţii administrative ori de câte ori un act administrativ a devenit nelegal sau nu mai este oportun. Principiul revocabilităţii actelor administrative este un principiu de bază al regimului juridic al actelor administrative, autoritatea emitentă fiind în măsură să-şi retracteze actul când situaţia de fapt o impune. Hotărârea Consiliului Local nr. 197/27.06.2018 nu a produs efecte juridice în sensul realizării transmiterii imobilului teren în suprafaţă de 19834 mp şi construcţii în suprafaţă de 6119 mp, situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, din proprietatea Municipiului şi administrarea Consiliului Local, în proprietatea statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti. Prin Hotărârea nr. 197/27.06.2018, Consiliul Local a aprobat transmiterea imobilului teren în suprafaţă de 19834 mp şi construcţiile situate pe acesta în suprafaţă construită la sol de 6119 mp, situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, înscris în Cartea Funciara nr. 39338, din proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea, în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti. Această hotărâre a fost adoptată având în vedere că prin Hotărârea nr. 232 din 16 iunie 2017, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat, în baza prevederilor art.9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a imobilului teren în suprafaţă de 117.525 mp şi construcţiile situate pe acestea în suprafaţă de 12.127 mp, imobil situat în strada Ştirbei Vodă nr. 149, precum şi a imobilului-teren în suprafaţă de 120.538 mp şi construcţiile situate pe acesta în suprafaţă de 991 mp, imobil situat la aceeaşi adresă şi ţinând cont că prin adresa nr. 7638/18.06.2018, Universitatea din Piteşti a solicitat Consiliului Local să iniţieze procedurile subsecvente emiterii unei Hotărâri de Guvern comune care să consfinţească schimbul de locaţii Vlădeşti – Liceul Oltchim, prin adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local privind trecerea imobilului teren în suprafaţă de 19834 mp şi construcţiile situate pe acesta în suprafaţă construită la sol de 6119 mp, situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, din proprietatea Municipiului Râmnicu Vâlcea, în proprietatea statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti.

(Petre Coman)

Leave a Response