|sâmbătă, decembrie 2, 2023
  • Follow Us!

Primăria Băbeni a alocat 22 miliarde de lei vechi pentru asfaltare de străzi 

Bogdan babeni

 

La data de 3 septembrie 2018, Consiliul Local al oraşului Băbeni a aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie aferentă obiectivului de investiţii „Asfaltare străzi în oraşul Băbeni”, în valoare de circa 22 miliarde de lei vechi. În vara acestui an, primarul oraşului Băbeni, Ştefan Bogdan, a lucrat din plin la asfaltarea următoarelor artere: Aleea Brutăriei, Dealul Grecilor, Râioasa, Brâncuşi, Braia, Berbeniţei, Dejului, Morii, Oromului, Primăverii, Rovinei, Sondelor, Ţarinei, Târgului, Aleea Ioneşti. Se poate spune că parcul orăşenesc devine un adevărat punct de atracţie al oraşului, loc de promenadă pentru localnici, unde primarul Ştefan Bogdan, spune că este doar un prim pas. În cartierul „Blocuri” deja lucrările de infrastructură au dat roade. Printre blocuri au fost amenajate trotuare, foişoare, fântâni publice, parcări de reşedinţă, spaţii verzi şi locuri de joacă. La iniţiativa primarului oraşului Băbeni, Ştefan Bogdan, Consiliul Local Băbeni a aprobat în luna martie documentaţia tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Amenajare locuri de joacă în Parcul Mare din oraşul Băbeni, judeţul Vâlcea” în sumă de 514.013 lei, inclusiv TVA (110.000 euro). Finanţarea lucrării de investiţii se va asigura din bugetul local al oraşului Băbeni. Pe lângă proiectele pentru modernizarea infrastructurii în oraşul Băbeni, primarul Ştefan Bogdan şi-a propus şi promovarea turistică a oraşului şi o dezvoltare şi mai mare pe latura culturală. În acest an, primarul Ştefan Bogdan a reuşit să acceseze un proiect social. Este vorba despre un proiect social, ai cărui beneficiari sunt locuitorii de la Valea Mare. Proiectul îşi propune să combată sărăcia şi excluziunea socială. Este vorba de 300 de persoane ţintă şi care vor beneficia de fonduri pentru îmbunătăţirea nivelului de trăi. Nu se vor construi locuinţe, dar se vor reabilita cele existente, se vor dota bucătăriile cu electrocasnice, se vor construi băi acolo unde nu există sau se vor reabilita şi dota cele existente, se vor monta panouri solare, etc. Tot în cadrul proiectului, copiii vor fi şcolarizaţi până la gradul de angajare. Proiectul are o valoare de 3 milioane de euro, iar contribuţia Primăriei Băbeni este de doar 2%, restul fiind bani europeni.

Leave a Response